Home Boot Bemanning Project Fotoalbum Logboek Kortom Contact Links Franšais English

 

  From NIEUWPOORT to HORTO

Een week in de Peloponnisos (oktober 2010)

Une semaine dans le Péloponnèse (octobre 2010)

One week in the Peloponnisos (October 2010)

PELOPONNISOS

 

De Mani.

Le Magne.==== =

The Mani.

 

( see also Kortom 4.9.5, info and data )

 

  MANI Kalamata to Areopoli and  Cape Tenaro  

Vrijdag 01.10.10 09H00. We vertrekken met de wagen voor een weekje Peloponisos. We rijden via Patras, Pirgos en Kalamata naar Areopoli voor een verkenning van de Mani en kaap Tenaro. . Dan trekken we via Githio naar Sparti om opnieuw het Byzantijnse Mystras te bezoeken. Vanuit Monemvasia gaan we ook nog zuidelijk naar Neapoli en de omgeving van kaap Maleas. Daarna willen we naar Vathy op het Methana schiereiland. Vandaar zullen we het antieke theater van Epidavros en Nafplio opnieuw te bezoeken en voorzien we een dagje op het eiland Poros. Dan keren we via Corinthe, Patras en Astakos naar Lefkas terug.

=== en francais Vendredi 01.10.10 09H00. Nous partons en voiture pour une semaine de (re)-découverte dans le Péloponnèse. Nous passons par Patras, Pirgos et Kalamata et rejoignons Areopoli pour une reconnaissance du Magne et des environs du cap Ténaro. Puis nous partirons par Githio vers Sparti afin de revisiter Mystra la Byzantine. De Monemvasia nous retournerons vers le sud, vers Neapoli et la region du cap Maleas. Ensuite nous comptons rejoindre Vathy sur la péninsule de Methana. De là nous revisiterons le théâtre antique d' Epidaure etn Nauplie; nous prévoyons aussi une journée sur l'île de Poros. Puis nous retournerons par Corinthe, Patras et Astakos vers Lefkas.

=== in English Friday 01.10.10 09H00. We leave by car for a week for a discovering of the Peloponnisos. We cross by Patras, Pirgos and Kalamata and join Areopoli for a discovering of the Mani and cape Tenaro. Then we shall leave by Githio towards Sparti to revisit the Byzantine Mystras . From Monemvasia we shall return southward, towards Neapoli and the region of cape Maleas. Then we plan to join Vathy on the peninsula of Methana. From there we shall revisit the ancient theater of Epidavros and Nafplio; we also plan a day on the island of Poros. Then we shall return to Lefkas by Corinth, Patras and Astakos.

 

Van Lefkas langs Vonitsa naar Amfilochia: deze weg die we reeds dikwijls genomen hebben verkeert grotendeels in erbarmelijke staat. De met erg veel zwerfvuil bezaaide zijbermen maken het nog ergerlijker. Gelukkig kunnen we ons Agrinio besparen: een tiental kilometers na Amfilochia kunnen we het sinds vorig jaar afgewerkte vak van de nieuwe snelweg Ioanina-Patras tot even voor Missolonghi op. Tot Patras is het dan weer ergernis troef op de door en door versleten en erg drukke hoofdweg. Na de nieuwe Rio-Antirio tolbrug en de nieuwe ring rond Patras belanden we op de drukke weg naar Pirgos.die de kust op enige afstand volgt. Deze belangrijke verkeersader verbindt de belanrijkste steden van de westelijke Peloponnisos. Naar oude Griekse gewoonte worden de pechstroken als tweede rijvak gebruikt. Met daarbij het dikwijls erg onverantwoorde rijgedrag van de meeste Griekse chauffeurs is het helemaal niet prettig en ontspannen rijden. Veel hoop op verandering in deze situatie voor wie van Patras komt is er niet want de nieuwe Trans-Peloponnisos autoweg die in aanbouw is - en verre van afgewerkt! - zal in een verre toekomst het noordoostelijke Corinthe met Kalamata en Githio verbinden. Griekenland heeft ook inzake investeringen in wegeninfrastructuur - spijts miljarden toelagen en leenschulden - een fenomenale achterstand! In Kalo Nero buigt de weg naar het binnenland richting Kalamata waar we rond drie uur aankomen. Noch de wijde omgeving voor Kalamata - nog steeds getekend door de dramatische branden - noch de stad waar we even rondlopen noch de marina lijken ons erg aantrekkelijk. Maar als we de weg richting Areopoli nemen verandert alles. De kustlijn is prachtig, de typische dorpjes heel netjes: we rijden vol verwachting de Mani in ...

 

=== en francais De Lefkas par Vonitsa vers Amfilochia: cette route que nous avons souvent empruntée est en pitoyable état. Les ordures et les détritus éparpillés ( pour ne pas dire qui recouvrent ! ) les bas-côtés ne font que rendre l'agacement plus grand. Nous pouvons heureusement éviter Agrinio: une dizaine de kilomètres après Amfilochia nous empruntons le tronçon de la nouvelle autoroute Ioanina-Patras en construction, terminé jusque peu avant Missolonghi à l'automne passé. Jusqu'à Patras ensuite nous reprenons la route nationale: usée et très fréquentée la conduite y est très désagréable. Après le nouveau pont à péage de Rio-Antirio et la nouvelle ceinture autour de Patras nous nous engageons sur la route qui suit la côte à distance vers Pirgos. Cette route de grande communication relie les principales villes du Péloponnèse occidental. Selon la vieille habitude grecque les bandes de sécurité sont utilisées comme deuxième bande, ce qui avec la façon de conduire souvent totalement irresponsable de la plupart de chauffeurs grecs la conduite n'est pas agréable et encore moins une détente. Il y a peu de chance que la situation change pour celui qui vient de Patras car la nouvelle autoroute qui traversera le Péloponnèse qui est en construction - mais loin d'être terminée! - reliera dans un lointain avenir Corinthe - dans le nord-est - et Kalamata et Githio. La Grèce a également en matière d'investissements routiers un retard fénoménal - malgré les milliards de subsides et d'emprunt. A Kalo Nero la route quitte la côte pour rejoindre celle-ci à Kalamata où nous arrivons vers 3 heures. Ni les larges environs avant Kalamata - toujours marqués par le feux dramatiques - ni la ville que nous parcourons rapidement ni la marina ne nous semblent très attrayants. Mais sur la route en direction de Areopoli tout change. La ligne côtière est magnifique, les villages typiques très soignés: c'est donc pleins d'une belle attente que nous entrons dans le Magne .

=== in English From Lefkas crossing by Vonitsa towards Amfilochia: this road which we often haven taken is in bad condition. The rubbish and the garbage scattered are only making the annoyance bigger. We can fortunately avoid Agrinio: about ten kilometers after Amfilochia we take the section of the new highway Ioanina-Patras ( under construction ) finished just little bit before Missolonghi since last autumn. To Patras then we take again the main road: used and very busy driving is very unpleasant. After the new toll bridge of Rio-Antirio and the new road around Patras we have to conitinu the road which follows the coast towards Pirgos. This road of big communication connects the main cities of the western Peloponnese. According to the old Greek habit the emergency stretches are used as the second road, what - with the often totally irresponsible way of driving of most of the Greek the driving is not pleasant and even less relax. There is not possibility that the situation changes for the one who comes from Patras because the new highway which will cross the Peloponnese ( under construction - but far from being finished ) will connect Corinth - in the northeast - and Kalamata and Githio. Greece has also in road investments an enormous delay - in spite of the billions of subsidies and loans. In Kalo Nero the road leaves the coast to join this again in Kalamata where we arrive at about 3 am. Neither the wide neighbourhood before Kalamata - always marked by the former dramatic fires - nor the city where we quickly cross nor the marina seem to us very attractive. But on the road in the direction of Areopoli everything changes. The coastline is magnificent, the typical villages are very well-kept: it is thus full of a beautiful expectation that we enter in the Mani.

 

 

Naar Aeropoli ===Vers Areopoli ===To Areopoli

  KALAMATA in the Messiniakos gulf  

On the road to AREOPOLI

Na Kalamata gaat de weg eerst de bergen in om wat later opnieuw de kustlijn te volgen. Het landschap is hier nog erg groen maar dit zal veranderen naarmate we Areopoli naderen: ook hier hebben grote branden gewoed en hevige winden heersen over de ruwe en kale bergen.

==== en francais Après Kalamata la route s'engage dans le montagne pour rejoindre ensuite la côte. Le paysage est ici encore très verdoyant mais ceci changera au fur et à mesure que nous approcherons d'Areopoli: ici aussi de grands incendies ont fait rage et des vents violents balayent les montagnes arides et pelées.

=== in English After Kalamata the road cross the mountain to join then the coast. The landscape is still very green here but this will change as we shall approach Areopoli: here also big fires raged and violent winds sweep the dry and bald mountains.

   

Zicht op Kardamili, vanop de kustweg naar Stoupa, we zijn dan nog op ongeveer 45 km van Areopoli, waar we een kamer hebben gereserveerd. === en francais Vue sur Kardamili, de la route côtière vers Stoupa, nous sommes alors encore environ 45 km d'Areopoli, où nous avons réservé une chambre === in English View of Kardamili, on the coastal road towards Stoupa, we are then still approximately 45 km from Areopoli, where we reserved a room

 

   

Op een tiental kilometer voor Areopoli kleurt de late namiddagzon het prachtige uitzicht op Tsipa en op > Ormos Limeni. === en francais A une dizaine de kilomètres d'Areopoli le soleil déclinant illumine de ses feux ces magnifiques vues de Tsipa et > d' Ormos Limeni. === in English About ten kilometers of Areopoli the declining sun illuminates with its fires these magnificent views of Tsipa and > of Ormos Limeni.

 

 

Areopoli

   

Het is om en bij 18 uur als we in het Kapetanakos Tower hotelletje aankomen. Gebouwd in 1865 is de Kapetanakos Tower een typisch voorbeeld van de Mani-architectuur. Het hotel telt 7 kamers met een totale capaciteit van 22 bedden. De mooie tuin en de grote gezamelijke ontbijttafel geeft aan dit charmante hotel een verrassend en eigen karakter. === en francais Il est 18 heures environ lorsque nous arrivons à notre petit hôtel Kapetanakos Tower. Edifié en 1865 is la Tour Kapetanakos est un exemple typique de l'architecture maniote. L'hôtel compte 7 chambres et a une capacité totale de 22 lits . Le beau jardin et la table autour de laquelle le petit déjeûner est pris en commun confère à ce charmant hôtel un caractère surprenant et bien particulier. === in English It is approximately 6 pm when we arrive at the small Kapetanakos Tower hotel. Built in 1865 is the Kapetanakos Tower is a typical example of the Mani architecture. The hotel counts 7 rooms and has a total capacity of 22 beds. The nice garden and the table around which the breakfast is taken in common confers to this charming hotel a surprising and very particular character.

 

   

De Taxiarchen kerk in het historische deel van Areopoli; in de hoofdstraat die naar het nieuwe stadsdeel leidt: de gezellige Bukka Home Bar - waar we 's avonds een ouzo-aperitiefje gingen nemen - en, hieronder, de lekkere To Lithostroto taverna - de eigenaars verzorgen de bediening en staan in de keuken. We hoefden daar geen kaart maar volgden de suggesties van Maria Koronaiou-Anaplioti! === en francais L'église des Taxiarches dans l'Areopoli historique; dans la rue principale qui mène à la ville moderne: l'agréable Bukka Home Bar - où le soir nous allions prendre un ouzo en guise d'apéritif - et, ci-dessous, la taverne To Lithostroto où nous avons très bien soupé - les propriétaires font le service et la cuisine. Il ne nous fallait pas de carte car nous suivions les suggestions de Maria Koronaiou-Anaplioti! === in English The Taxiarchos church in the historic Areopoli; in the main street to the modern town: the pleasant Bukka Home Bar - where we went for an ouzo before dinner - and, below, the To Lithostroto taverna where we had twice a fine meal - the owners do the service and the kitchen. We didn't need any menu prefering to follow the suggestions of María Koronaiou-Anaplioti!

   

 

 

Verkenning van de Mani= ===Une petite reconnaissance du Magne ====Discovering the Mani

Zaterdag 02.10.10. We gaan verder op verkenning in de Mani. Vermits we hiervoor maar over één dag beschikken en we ook naar kaap Tenaro willen, zullen we de hoofdweg naar Marmari over ongeveer 40 km volgen - we maken wel twee ommetjes: één, we gaan even een kijkje nemen in Diros Bay waar de toegang naar de gelijknamige grotten is en, twee, we slaan even af naar Gerolimenas. We voorzien ook een stop in Vathia, volgens onze gids een van de mooiste dorpen van de Mani. Na de wandeling naar de kaap keren we terug naar Areopoli langs de oostelijke Mani: Porto Kagio, Kokkala en Kotronas.

=== en francais Samedi 02.10.10. Nous poursuivons notre découverte du Magne. Comme nous ne disposons que d'une journée et comme nous voulons aller jusqu'au cap Ténaro, nous suivrons la route principale vers Marmari sur environ 40 km - nous faisons néanmoins deux détours : un vers Diros Bay d'où on accède au grottes du même nom et un deuxième vers Gerolimenas. Nous prévoyons également de nous arrêter à Vathia, selon le Guide du Routard un des plus beau village du Magne. Après la promenade du cap nous rentrerons à Areopoli par la Magne oriental: Porto Kagio, Kokkala et Kotronas.

=== in English Saturday, 02.10.10. We continue the discovery of the Mani. As we have only one day and as we want to go up to cape Ténaro too, we are following the main road towards Marmari for approximately 40 km - we make nevertheless two bends: one to Diros Bay where is the acces to the caves and the second towards Gerolimenas. We also plan to stop in Vathia, according to our travel guide one of the most beautiful village of the Mani. After the walk to the cape we shall return to Areopoli by the East-Mani: Porto Kagio, Kokkala and Kotronas.

 

   

De weg naar Vathia - rechts, op de heuvel - gaat langs Kiparissos. In 2000 hebben reusachtige branden tussen Porto Kagio, op de oostelijke flank van de kaap, en het westelijke Gerolimenas - dat we ons niet echt kon bekoren - grotendeels het uitzicht van het huidige landschap gegeven

=== en francais La route vers Vathia - à droite, sur la colline - passe par Kiparissos. En 2000 d'énormes incendies de Porto Kagio, sur le flanc est du cap, à Gerolimenas à l'ouest - qui ne nous a pas séduit - ont façonné l'aspect du paysage actuel.

=== in English The road towards Vathia - on the right, on the hill - pass by Kiparissos. In 2000 big fires from Porto Kagio, on the east side of the cape, to Gerolimenas on the west side - who seemed not really attractive - shaped this landscapes.

 

 

Vathia.

   

 

   

 

   

Het gerestaureerde dorpsplein. === en francais La place du village restaurée === in English the restored village square

 

Naar Marmari. ====Vers Marmari. ====To Marmari. ===

   

Zicht op Vathia === en francais Vue de Vathia === in English View of Vathia

 

   

 

Marmari

   

 

   

Het dorp is grotendeels op de rots gebouw, op de voorgrond een vrij nieuw een klein, heel mooi resort. Ook hier werden heel wat huizen opnieuw opgebouwd en gerenoveerd, als mooi 2de verblijf of als vakantiehuis. Het aantal permanente bewoners is erg klein.

=== en francais Le village est en grande partie construit sur le rocher. En bas du village un bel hôtel, ici aussi une construction récemment restaurée et aménagée. De nombreuses maisons ont été reconstruites et aménagées comme belles résidences secondaires ou comme maisons de vacances. Les habitants permanents sont très peu nombreux.

=== in English The village is mostly built on the rock. At the bottom of the village a nice hotel, also a recently restored and fitted out construction. Numerous houses were reconstructed and fitted out as beautiful second homes or as holiday homes. Only a few permanent inhabitants.

 

Naar kaap Tenaro. Vers le cap Ténaro. To cape Tenaro.

 

De geasfalteerde weg gaat tot Mianes een dorp dat maar enkele huizen telt en een grote taverna. Het is zaterdag en op de grote stofferige parking staan een een tiental wagens: niet alleen begint hier de wandeling naar de kaap, er is ook een mooi maar klein strand en er zijn in de omgeving enkele antieke bezienswaardigheden ( de toegang tot de Hades, resten van heiligdommen t.e.v. o.a. Poseidon, Demetra, Afrodite ... ) Achter de westelijke punt ligt kaap Tenaro, de meest zuidelijke punt van de Peloponnisos. We moeten een rotsachtig kronkelpad volgen dat ons in minder dan 30 minuten doorstappen naar de vuurtoren leidt.

=== en francais La route asphaltée mène jusqu'à Mianes, village qui compte quelques maisons et une grande taverne. Nous sommes samedi et une dizaine de voitures occupent le parking poussiéreux: ici non seulement commence la promenade vers le cap, il y a une petite plage -l'eau y est très claire - et dans les environs il y quelques restes de sanctuaires dédiés e.a. à Poseidon, Demetra, Aphrodite ... Derrière la pointe ouest, le cap Ténaro, l'extémité sud du Péloponnèse le plus au sud . Il nous faut suivre le petit chemin rocailleux qui en une petite demi-heure de marche soutenue nous mènera au phare.

 

=== in English The asphalted road goes until Mianes, some houses and a large taverna. It's Saturday and about ten cars occupy the dusty parking: here it's not only the beginning of the walk to the cape, there is also a small beach with very clear water - and close around some rests of sanctuaries dedicated am. to Poseidon, Demetra, Aphrodite ... Behind the west point, cape Ténaro, the most southerly point of the Peloponnese. We have to follow the small rocky path to reach in a little half an hour of steady walking the lighthouse.

 

   

Op onze weg naar de Taenarus vuurtoren de onbeschermde resten van een mozaïk op een (open) Romeinse site. === en francais A droite du sentier qui mène au phare Taenarus les restes d'une mozaïque sur un site Romain (ouvert) non-protégé. === in English Right of the path which leads to the Taenarus lighthouse the rests of a mozaïque on a non-protected ( free open) Roman area.

   

Beschermd gebied rond Taenarus Lighthouse: Natura 2000 === en francais Zone protégée autour du phare Taenarus: Natura 2000 === in English Protected area around Taenarus lighthouse : Natura 2000

 

 

Op terugweg naar Areopoli langs de oostelijke Mani ==== Sur la route du retour ver Areopoli , le Magne oriental ====

On the way back to Areopoli, the East Mani

 

   

Porto Kagio. We maken er een korte verfrissende stop bij een vriendelijke taverna-eigenares! Dan rijden we verder naar Lagia. === en francais Porto Kagio. Nous y faisons une halte rafraîchissante chez une aimable tenancière de taverne! Puis nous poursuivons notre route vers Lagia. === in English Porto Kagio. We have a short refreshing stop at the taverna of a kind manageress! Thereafter we continue our road towards Lagia.

 

   

Het landschap is steeds prachtig, groots, maar de mooie en zo typische Mani-architectuur is in dit oostelijke deel veel minder aanwezig. In de omgeving van Kontronas begint het te regenen. Van de eigenaar van het Lithostroto-restaurantje in Areopoli horen we dat het hier droog bleef. Maar winderig en frisser was het die avond wel! === en francais Paysages toujours grandioses mais la belle architecture maniote est moins présente dans cette partie orientale. A l'approche de Kontronas il se met à pleuvoir. Du patron du restaurant To Lithostroto à Areopoli nous apprendrons qu'il n'est pas tombé une seule goutte. Mais la soirée fut venteuse et fraîche! === in English Still great landscapes but the nice maniote architecture is less present in this east part. When we approach Kontronas it starts raining. From the boss of restaurant To Lithostroto in Areopoli we shall hear that there didn't fall a single drip. But the evening was windy and fresh!

 

 

Van Areopoli naar Monemvasia, 100 km om voor een bezoek aan het Byzantijnse Mystras.

D' Areopoli à Monemvasia, un détour de 100 km om pour une visite de Mystra la Byzantine.

From Areopoli to Monemvasia, a detour of 100 km for the visit of Byzantine Mystras.

 

Zondag 03.10.10 08H30. In 1976 waren we al in de zuidelijke Peloponnisos voor we doorreisden naar Turks Koerdistan. We hebben toen Mistras bezocht ... een kort maar hevig onweer kortte ons bezoek danig in ... Vandaag dus hebben we heel wat op ons programma want voor we naar Sparti en Mistras rijden en daarna naar Monemvasia, willen we even een kijkje nemen in Githio waar we ook in 1976 waren. Als we Githio naderen kijken we verbaasd naar de grote hopen afval langs de weg ...

=== en francais Dimanche 03.10.10 08H30. En 1976 nous sommes déjà venus dans le sud-Péloponnèse avant de poursuivre notre route vers le Kourdistan turque. Nous avons alors visité Mistra ... jusqu'à ce qu'orage court mais violent écourte notre visite de façon abrupte ... Aujourd'hui nous avons un programme assez car avant de rejoindre Sparti et Mistras et en fin de journée Monemvasia, nous voulons nous arrêter à Githio où nous sommes également allés en 1976. En nous approchant de Githio nous remarquons à notre grand étonnement de grands tas d'ordures le long de la route ...

=== in English Sunday, 03.10.10 08:30 am. In 1976 we already came in the South-Peloponnisos before continuing our road towards Turkish Kourdistan. We then visited Mistras until a short but violent thunderstorm shortens our visit in a abrupt way... Today we have a big program because before joining Sparti and Mistras and at the end of the day Monemvasia, we want to make a stop at Githio where we also were in 1976. By approaching we Githio are surprised by seeing big heaps of household refuse along the road...

 

   

Bij het binnen rijden van Githio wordt het alleen maar erger ... We willen er het fijne van weten. Uiteindelijk wil iemand ons uitleggen wat hier (ook) gebeurd - want niet alleen de streek van het Italiaanse Napels kampt met een afvalverwerkingsprobleem, over het Griekse probleem wordt in het buitenland heel wat minder gepraat en geschreven ... al is het probleem hier minstens even erg, en hier bijna alom stiekem aanwezig ( en ... geen aanwijsbare maffia! ). De uitleg die we van de vriendelijke, maar erg verveelde man op deze zondagmorgen krijgen, terwijl hij zijn dichtgeknoopt plastiek zakje bij de hoop ging leggen, is, dat sinds een hele tijd de burgermeester ( bevoegd voor het afvalbeleid ) geen stortplaats ( meer ) vindt! Of de truckersstaking hiermee iets te maken heeft? Of de naderende plaatselijke verkiezingen dan toch? Ook niet? We blijven er toch wel even sceptisch napeinzend bij!

 

Maar we laten de stank ons kort bezoek niet bederven en stappen naar de haven ...

 

=== en francais Mais à l'entrée de Githio cela ne fait que s'aggraver ... Nous partons aux renseignements. Finalement on accepte de nous expliquer ce qui se passe ici aussi ... car ce n'est pas qu'à Naples, et dans le sud de l'Italie qu'il y a un problème de traitement des ordures; du problème grec il est peu question à l'étranger ... alors que le problème est ici au moins aussi grave et présent un peu partout dans le pays mais de façon plus occulte; et puis en Grèce, il n'y a pas de maffia connue ... à accuser !. L'explication que nous donne un mesieurs aimable mais visiblement fortement ennuyé en ce dimanche matin alors qu'il allait ajouter son petit sac de plastique aux tas d'ordures, c'est que depuis pas mal de temps la maire ( responsable du traitement des déchets ) ne trouve (plus) de terrain où les déposer pour les y enfouir! Si c'est en relation - aussi - avec la grève des routiers? Ou avec le élections locales toutes proches? Pas non plus? Nous restons tout de même dubitatifs et sceptiques!

Mais nous ne voulons pas que les mauvaises odeurs gâchent notre courte halte et nous nous dirigeons vers le port ...

 

=== in English But at the entrance of Githio it is only worsening ... We try to know what's happening. Finally we find somebody who agrees to give us some explanations because it is not only in Napels, and in the South of Italy that there is a problem with refuse and rubbish treatement; about the Greek problem there is less spoken abroad while the problem is at least as serious and present almost everywhere in the country but in a more occult way; and in Greece, there is no mafia known to accuse! The explanation which gives us the kind but apparently strongly annoyed men on this Sunday morning while he was going to add his small plastic bag to the heaps of refuse, is that since quite a lot of time the mayor (responsible for the refuse treatment) finds no (more) land where to put it for burying! If it is - also - in relation with the strike of the truck drivers? Or with quite close local elections?? ? Quite not .. But we, we remain all the same sceptical and doubtful!

But we do not want that bad smells spoil our short stop place and we walk to the harbour...

 

   

Githio: de westelijke kade, het waterfront, de vissers- en jachtenkade === en francais le quai ouest, le front de mer, le port de pêche et des yachts === in English the west quay, the waterfront, the fisher and yachts quay

   

 

 

 

Het Byzantijnse Mystras =====Mystra la Byzantine. ==== Byzantine Mystras.

   

de toegang tot de site, ============== en francais l'accès au site ============= in English entrance of the area

 

   

het ( als enig nog bewoonde ) Pantanassa klooster === en francais le monastère de la Pantanassa ( le seul habité ) === in English the still occupied Pantanassa monastry

   

gotische bogen > Metropoli (museum) === en francais arcade gothique > Métropole === in English gothic arch > Metropoli (museum)

   

Agios Nikolaos

   

> de Agios Nikolaos kerk === en francais > l'église d'Agios Nikolaos === in English > the Agios Nikolaos church

 

   

Naar de Poort van Monemvasia === en francais Vers la Porte de Monemvasia === in English To The Monemvasia Gate

 

Zicht op het Frankisch kasteel

en francais Vue sur le Château Franc

in English View of the Frank Castle

 

 

   

Agia Sofia

 

   

het Frankisch kasteel === en francais le Château Franc === in English the Frank Castle

 

   

Zicht vanop de Frankische burcht > het Peribleptos klooster === en francais vue du Château Franc > le monastère de Péribleptos === in English View from the Frank Castle > the Peribleptos Monastry

   

het Peribleptos klooster === en francais le monastère de Péribleptos === in English the Peribleptos Monastry

   

het Peribleptos klooster > Agios Georgios === en francais le monastère de Péribleptos > Agios Georgios === in English the Peribleptos Monastry > Agios Georgios

   

Metropoli ( museum )

 

Monemvasia, de rots waarop het Middeleeuwse dorp is gebouwd ==

Monemvasia, le rocher sur lequel s'est consruit le village médiéval =

Monemvasia, the rock on wich the medieval village was built

 

   

Avondlijke verkenning ... === en francais Reconnaissance à la nuit tombante ... === in English Discovering at sunset ...

   

op het terras van de dichter Iannis Ritsos === en francais sur la terasse du pète Iannis Ritsos === in English on the terrace of the poet iannis Ritsos

 

   

Portello buiten de muren > geurige tuintje === en francais Portello hors des remparts > jardin parfumé === in English Portello outside the walls > perfumed garden

 

 

tegenstellingen ... === en francais contrastes ... === in English contrasts ...

 

   

terug naar de moderne stad === en francais retour à la ville moderne === in English back to the new town

 

   

Zicht op het zuidelijke deel van het haventje: de kade en het nieuwe ponton voor jachten

=== en francais Vue sur la partie sud du modeste port: le quai et le nouveau ponton pour la plaisance

=== in English View on the south part of the modest harbour: the quay and the new pontoon for yachts

 

   

Zonsopgang ... vanop onze kamer ... maar er is altijd een storende kabel!

=== en francais Lever du soleil ... de notre chambre ... mais toujours ces fils qui gâchent ...

=== in English Sunrise ... view from our room ... but always those cables on the wrong place ...

 

 

Ochtelijk bezoek van het Middeleeuwse Monemvasia

=== en francais Visite matinale du Monemvasia médiéval

=== in English Visit of the medieval Monemvasia

 

 

de beneden -stad === en francais la ville basse === in English the lower town

   

zicht vanuit het huis van Iannis Ritsos === en francais vue de la maison de Iannis Ritsos === in English view from the house of Iannis Ritsos

 

   

 

   

>> de hoofdplaats en de Christos Elkomenoskerk === en francais >> la place principale et l'église Christos Elkomenos === in English >> the main square and the Christos Elkomenos church

 

   

de citadel === en francais la citadelle === in English the citadel

   

 

   

de versterkte Byzantijnse Agia Sofia kerk === en francais l'église byzantine fortifée d'Agia Sofia === in English the fortified Byzantine Agia Sofia

   

 

   

 

   

zicht op noorden> SW zicht === en francais vue nord > vue sud-ouest === in English northern view > SWly view

   

 

 

   

   

   

 

 

  naar het vervolg: Peloponnisos pagina 2 === en francais vers la suite: la page Péloponnèse 2e partie === in English to the next page Peloponnisos 2  

 

Fotoalbum

Top

Updated 16-dec-13
   
webmaster Q-Webbels