Home Boot Bemanning Project Fotoalbum Logboek Kortom Contact Links Franšais English

Retour à l' Aperçu général, cliquez ici.

in English Back to the general overview, click here.

 

Het project - Le projet - The project

Le projet: cliquez ici

in English The project: click here

 

 

Hoe het tot stand kwam ...

Sinds onze Turkije-tocht in 1976 zijn wij blijven dromen van een "grote reis": niet te dichtbij, anders, lang, niet gespeend van enige avontuurlijke accenten. Maar de beperkingen eigen aan het "actieve leven" zoals men deze levensfase pleegt te noemen - beroepsleven, gezinsleven - maken dat, hoe erg wij ook ons best deden om er niet aan toe te geven, wij dit "grote project" voor een volgende fase dienden te reserveren. De vorm bleef echter ongedefinieerd. Wel wisten wij wat het niet zou zijn. Elk jaar trokken wij bijna twee maand naar de Middellandse Zee. Het werd zowat onze zee, mare nostrum, rijk aan vele culturen geboetseerd door tijd en invloeden, een palet van kleuren, reuken, talen, gebruiken en gewoonten waarvan men ook weer niet kan zeggen dat onze dikwijls zo vochtige en grijze Lage Landen er geen band mee hebben.

Als wij door Italië trokken, tot in het diepe zuiden waar de ferry naar Corfu, Igoumenitsa of Patras onveranderlijk om 20H30 vertrok, de eerste tonen Griekse populaire muziek hoorden, aanschoven voor de inschepingsformaliteiten tussen de vele Grieken , enkele Italianen, Fransen en Duitsers, nog minder Engelsen, Belgen en Spanjaarden, in die smeltkroes van talen en huidskleuren dan voelden wij ons nog steeds " thuis". De oorlog in Joegoslavië maakte dat ook veel Turken, die voor de vakantie naar het thuisland keerden, ook deze reisweg moesten kiezen. Het palet werd steeds gevarieerder.

We doorkruisten de Peloponnesos en het vasteland, verbleven op schier alle eilanden van de Ionische zee, verkenden Kreta, leerden met Griekse vrienden het leven van een Athener kennen, staken over naar de Cycladen, vonden de weg uit 1976 naar het noorden terug. Thassos lonkte, wij gingen in op de uitnodiging; de grond beefde er onder onze voeten, wij moesten weg voor dreigende rookpluimen, trokken naar het veiliger eiland Lesvos, dat wij in haar lome slaap hadden zien glinsteren vanop de Turkse kust in juli 1976. Dialoog over bijna dertig jaar heen. Eind augustus van dat jaar 1992, op de ferry die ons naar Italië terugbracht, kleurde de nostalgische avond fel rood ... De vuurgesel hield de eens zo groene en beboste eilanden steeds meer in zijn greep.

In dat jaar 1992 hadden wij opnieuw een bezoek gebracht aan de monasteria van de Meteroren. Nu wilden wij naar Khalkidhiki. Het was erg warm op de weg van Lamia en onze zoon, zo geboeid als hij was geweest bij de beklimmingen en het verkennen van de kloosters, zo erg snakte hij nu naar de zee en een strand. In Volos - dat wij niet kenden - namen wij de weg naar de Pilion. Volgens Kaat zou het daar minder heet zijn - het Piliongebergte is erg groen, en rijk aan bronnen. Omdat de luchthaven van Volos weinig of geen toeristische vluchten bediende zou het daar, volgens haar, minder druk zijn. De eerste badplaatsjes bevielen ons niet zo. Dus reden wij verder. De drie surfplanken op het dak zorgden voor extra zonbescherming. Het werd tijd om iets te eten. Een kleine afslag. Een kade. Enkele gebouwen. Alles leek wel verlaten. Dan maar even rusten, bij een slok water uit een lauwe fles.

"Ti telete?" [wat willen jullie]. De diepe stem van de man die onze gastheer zou worden weerklonk meer als een bevel dan als een vraag in de loodzware middaghitte. Wij keken verbaasd rond: het drong slechts langzaam door tot onze door de warmte en de weg vermoeide ogen, hoe mooi, rustig, idyllisch het hier eigenlijk was.

Wij bleven 4 dagen. Na ons Thassos en Lesvos-avontuur bleven wij opnieuw een week in Horto.

Het jaar daarop kwamen wij terug. Met de drie surfplanken. Met een Zodiac. Espoir. Onze hoop. Wij hadden ons gewaagd aan kleinzeilerij, hadden met een jacht gevaren op het IJsselmeer en begonnen opnieuw te dromen.

In 1994 waren wij er weer. 52 dagen. Met vrienden huurden wij een zeilboot op Skiatos. Daarna keerden we terug naar onze basis: Horto, Hotel Spalatra, 20 kamers. Drie bezet." De oorlog in Joegoslavië eist ook hier zijn tol." Maar onze gastheer liet het niet aan zijn hart komen.

"Om het gebied echt te verkennen, zou een boot, een zeilboot beter zijn. Een boot die hier ligt. Zoals de Seekuh van de Duitser met het huisje op de bergflank. Een oude zeilboot."

Terug in België.

Een goeie maand later. In een pas gekocht logboek schrijven we:19 oktober 1994: Nehalinnia gekocht.

Nikos en Georgia van Hotel Spalatra zullen even andere klanten moeten zoeken.

 

 

Ons project ...

Dat wij de keuze hadden gemaakt de factor tijd bewust uit ons project te houden, zorgde in de loop der jaren voor soms onrustige momenten. Niet echt leuk: wij zouden dan slechts kunnen vertrekken wanneer wij beiden een punt hadden gezet achter ons "beroepsleven". Door het leeftijdsverschil van zes jaar, was het lang wachten! En je weet maar nooit ...

Tijdens ons "ander leven" hebben wij de tijdsfactor toch steeds als erg beperkend aangevoeld. Wij hebben nooit enige belangstelling gehad voor kant-en-klare, noodzakelijkerwijze relatief korte en geconcentreerde vakanties of trips hoe luxueus, exotisch, avontuurlijk of zgn. zorgeloos ze ook mogen zijn. Ook beseffen we dat we, voor wat het aantal vakantiedagen betreft, toch echt bevoorrecht waren. Misschien juist hierdoor hebben wij steeds intens aangevoeld hoe niet met een gekende tijdsbeperking rekening te moeten houden, van onschatbare waarde zal zijn en echt bevrijdend zou kunnen werken.

De factor "tijdsbeperking" zal dus - paradoxaal - de basiscontext van ons project boetseren.

Geleidelijk aan, tijdens her verloop der jaren, werden de contouren van ons project concreter en volgden opnieuw vernieuwingen en aanpassingen aan de boot.

Toevallig vonden wij, via de Zeilen-Vertrekkerssite, het boeiende avontuur van de Vela van Femke Sonnen en Peter Overlaet ( www.vela.be ). Dankzij hun knap uitgewerkt relaas konden wij niet alleen meereizen maar kregen wij ook toegang tot een schat aan heldere informatie. Toch bleven we worstelen met talrijke verschillende opties.

Naar de Middellandse Zee langs de Atlantische kust en les canaux du Midi ( na de Gironde, de Canal Latéral à la Garonne en de Canal du Midi )? Naar La Rochelle, daar de boot via transport naar Port-Saint-Louis-de-Rhône? Of nog, langs de kanalen, de Saône en de Rhône dwars door Frankrijk naar Port-Saint- Louis? Of wordt het vanuit Nieuwpoort met wegtransport naar Port-Saint-Louis?

Marseille en les calanques, les Iles du Frioul, la Côte varoise, Porquerolles, les Iles d'Hyères, la Côte d'Azur, Nice, Monaco, namen die heel wat herinneringen oproepen. Hoe zou het aanvoelen om er nu met je eigen bootje toe te komen? "Als het niet in juli of augustus is, ja, dan overleven wij het misschien!". De twijfel verraadt onze erg gemengde gevoelens. "Il y a un élément provocateur dans votre désir d'y aller. A moins que ce ne soit "maso", comme je vous connais ..." psychologeert een Franse vriend.

De Italiaanse Riviera willen we toch ook verkennen.

Daarna naar het Zuiden: toch blijft het "kustvaart" want wij hebben ook, zoals steeds, afspaken met land en inwoners. Rome, Napels. De westkust van Italië kent slechts Eric, vanop het land en in zijn studententijd. Een wereld van verschil. Maar Luc Devoldere heeft onze verwachting aangescherpt met zijn heel bijzondere Mijn Italië, een voor ons erg originele en verrassende uitnodiging om te trachten Italië te ontmoeten tijdens de zeilreis. Zullen wij even willen vertoeven op Sicilië? De Isole Eolie zullen ongetwijfeld wenken. Maar misschien zullen we wat te lang op de uitnodiging van Elba zijn ingegaan. Corsica en Sardinië willen wij voor de terugreis houden maar ook zij zullen ons willen verleiden...

De oversteek naar Griekenland vanuit Santa Maria di Leuca zou in het najaar 2008 kunnen ... of vroeger?

Wij hakken enkele knopen door.

Vermits wij ten vroegste begin juli kunnen vertrekken lijkt ons de kanalen-optie de zekerste ( deze over de weg sluiten we uit: dit is niet echt een project!). Zo zouden een begin juli opgangkomende depressietrein of een langdurige westelijke stroming met veel wind onze voortgang naar Bordeaux vertragen. Wij willen immers eind oktober in Menton aankomen waar wij onze overwintering geregeld hebben. Menton kennen wij goed als een erg gevarieerde en charmante stad. De jachthaven van Menton-Garavan is slechts enkele bootlengten van de Italiaanse grens verwijderd! Indien wij eind augustus onze tocht door de kanalen kunnen beeindigen en dan in Port-Saint-Louis-du-Rhône de mast kunnen zetten, willen wij in september en oktober, als het echte toeristische hoogseizoen voorbij is, zonder haast, "kust-en-eiland-hoppend", de 150 mijl naar Menton afleggen.

In het voorjaar 2008 kunnen wij dan langs de Italiaanse Riviera onze tocht naar het Zuiden aanvatten.

Wij hebben gekozen voor een vrij ongedwongen tijdsschema: het tijdstip van de oversteek naar Griekenland is dus afhankelijk van ons welbevinden in Italië!

Via omzwerving langs de eilanden van de Ionische zee, door het kanaal van Korinthië, langs de Saronische Golf en de "binnenzeeën van Evia", willen wij ons symbolische doel Horto bereiken, waar de meerboei van onze Zodiac Espoir lag: 39°11'20N 023°12'70E

Zal het ons lukken?

Wij hebben ons goed voorbereid, denken wij. Je kan natuurlijk blijven " voorbereiden" maar dan schuilt er een nieuw gevaar: qui trop écoute la météo, reste au bistrot. Over meteo gesproken. Onze toch wel vertrouwde weerpatronen van West-Europa zijn dringend aan herziening, of juister, aan aanvulling toe. Niet dat deze niet geldig zouden blijven maar ze zijn ruim onvoldoende om de weersontwikkeling en de meteorologische omstandigheden van een zeiltocht in de Middellandse zee te begrijpen, laat staan om een eenvoudig bruikbare voorspelling te doen. Plaatselijke fenomenen, relief en vooal temperatuur hebben een bijna determinerende invloed op het "achterliggende" weersysteem dat nauw samenhangt met de zich ontwikkelende weersituatie boven de oostelijke Atlantische oceaan en Europa. Tijdens onze Griekenland reizen hebben wij dikwijls met verbazing zeer plotse ontwikkelingen vastgesteld die ons bij een zeilreis zouden verplichten vrij onmiddellijk maatregelen te nemen of plannen bij te stellen. Wij onthouden immers dat at see all ships are small ships: dit geldt zeker voor onze boot. Voor avonturen en waaghalzerij bedoeld als materiaal voor sterke verhalen op het ponton of de clubbar hebben wij geen enkele belangstelling. Wij willen trachten het leuk en ontspannen te houden, de onvermijdelijke tegenvallers en stressmomenten zullen we er wel moeten bijnemen. Maar tijd hebben zou het belangrijkste verweermiddel kunnen zijn!

Een zekere soort Yachting is altijd een zaak geweest van een bevoorrechte upperclass, het grote wedstrijdzeilen een zaak van professionelen en sponsoren. De doorsnee zeiler keek ernaar maar stond er hoe dan ook ver van. Consumptiepatronen die reeds het land al heel wat verminkt hebben en voor veel overlast zorgen, zijn aan de verovering van kusten en zeeën begonnen. Dit is geen pleidooi voor stilstand, noch minder voor een zinloze terugkeer naar het verleden: wij denken echter dat een permanente rationele, ecologische bekommernis de - aangename - leefbaarheid van onze planeet kan waarborgen.

Wij voelen ons helemaal geen " vertrekkers " , misschien vooral omdat ontwikkelingen deze "kleine wereld" - of althans onze waarschijnlijk toch niet helemaal verkeerde perceptie ervan - de laatste jaren, dermate veranderd hebben dat wij moeite hebben er aansluiting bij te vinden. Steeds grotere "serieboten" moeten voldoen aan de drang naar luxe van een steeds talrijker wordend publiek van watersporters uit de middenklasse. Het zeegevoel wordt een consumptieproduct. Al te dikwijls moeten onthaasting, verwondering, milieubewustzijn, eerbied voor la grande bleue wijken voor snelheidsdrang, lawaaioverlast, hinderlijke promiscuïteit en vervuiling. Een groeiende groep tijdelijke gebruikers van de zee, voor wie gebrek aan degelijke kennis en aan verantwoordelijkheidszin helemaal geen hinder is, gedraagt zich als een oneerbiedige veroveraar. Wij hopen ons negatieve oordeel, gestoeld op heel wat ervaringen en vaststellingen, toch in positieve zin te kunnen bijstellen. Een naar wij menen gezond scepticisme is ons nu echter niet vreemd! Wij hebben ons dan ook afgevraagd of wij onze site dan wel zouden linken aan zeilerssites. Misschien doen wij dit toch als bewijs van onze hoop dat het verhaal van onze atypische opstelling voor iemand enig nut kan hebben, dachten we. Na veel twijfelen, uiteindelijk: doen!

 

 

De realisatie van het project: een tijd-schematisch overzicht van onze reis (de opgegeven plaatsen zijn allen stopplaatsen)

zie verder op deze pagina

zie ook Kortom voor de gegevens en de beoordeling

 

Top

texte original en néerlandais, 2007.07.07

La naissance du projet ...

Depuis notre voyage en Turquie en 1976 nous avons continué de rêver d'un "grand voyage": pas trop près, différent, long et non sans quelques accents d'aventure. Mais les limitations propres à la "vie active " comme on désigne communément cette période de la vie - vie professionnelle, vie familiale - ont fait que, malgré que nous fassions de notre mieux pour ne pas y céder, nous avons dû réserver ce "grand projet" pour une phase suivante. La forme que ce projet allait prendre restait à définir. Mais nous savions ce que ce ne serait pas! Tous les ans nous partions pour près de deux mois vers la Méditerranée, qui devint quelque peu notre mer, mare nostrum, riche de cultures façonnées par les siècles, les influences. Palette de couleurs, de senteurs, de langues, d'usages et coutumes dont on ne peut pas nier pourtant certains liens avec notre plat pays, souvent si humide et gris.

Lors que nous descendions dans le sud de l'Italie pour prendre le ferry pour Corfou, Igoumenitsa ou Patras, dont le départ était invariablement à 20H30, que nous entendions les premières notes de musique grecque, lorsque nous faisions la file pour les formalités d'embarquement entre les nombreux Grecs, Italiens, quelques Français et Allemands, parmi des Anglais, Belges et Espagnols - encore plus rares -, dans ce creuset de langues et de différences et de couleurs , nous nous sentions déjà bien chez nous!

La guerre en Yougoslavie avait poussé de nombreux Turcs, qui rentraient passer les vacances au pays, à emprunter ce même itinéraire. La palette devint de plus en plus variée.

Nous traversions le Péloponnèse et le continent, séjournions dans pratiquement toutes les îles Ioniennes, explorions la Crète, partagions la vie des Athéniens avec des amis grecs, traversions vers les îles des Cyclades, retrouvions les routes vers le nord de la Grèce que nous avions empruntées en 1976. Thassos nous faisait signe, nous répondions à l'invitation; la terre trembla sous nos pieds, nous y avons dû fuir des fumées menaçantes, puis nous avons gagné la plus rassurante Lesvos, que nous avions déjà vu briller dans sa langueur de paresse, du haut de la côte turque en ce brûlant mois de juillet 1976. Dialogue par-dessus près de trente ans.

Fin août de l'année 1992, sur le ferry qui nous ramène vers l'Italie, le soir prend des couleurs de nostalgie rouge vif ... Le fléau de feu tenaille ces îles hier encore si vertes et boisées. Cet été nous avons à nouveau visité les monasteria des Météores. Puis nous avons voulu rejoindre la Chalcidique. Il faisait très chaud sur la route de Lamia et la même ardeur qui avait poussé notre fils à se passionner lors de la visite des monastères après avoir escaladé avec enthousiasme les sentiers, lui faisait alors désirer intensément la mer et la plage. A Volos, que nous ne connaissions pas, nous avons pris la route du Pilion. De l'avis de Kaat il y ferait moins chaud - les contreforts du mont Pilion étant très verts et les sources nombreuses. Parce que l'aéroport de Volos desservait peu ou pas de vols touristiques il y aurait aussi moins de monde. Les premières stations balnéaires - petites, modestes, par bonheur - ne nous attirèrent point. Nous poursuivîmes notre route. Nos trois planches à voile sur le toit procuraient une protection supplémentaire contre les rayons d'un soleil implacable. Il devint temps de songer au repas de midi. Soudain, un modeste pont, une petite route sur la droite: nous nous y engageons. Un quai, une jetée. Quelques maisons. Tout semblait bien désert à cette heure la plus chaude. Une petite halte-repos quand même, nous tentons de nous rafraîchir un peu, l'eau dans le thermos est tiède.

"Ti telete?" (que voulez-vous). La voix grave de celui qui allait devenir notre hôte résonna plus comme un ordre que comme une question dans la chaleur de plomb de la mi-journée. Nous regardâmes autour de nous. Ce n'est que lentement que nous prîmes conscience de la beauté du lieu tant la chaleur et la route avaient fatigué nos yeux et atténué notre observation.

Nous sommes restés quatre jours à Hortó.

Après la Chalcidique, Thassos et Lesvos nous sommes retournés à Horto. Nous y sommes restés une bonne semaine. Jusqu'au jour du retour vers la Belgique.

L'année suivante nous y sommes retournés. avec nos trois planches à voile et un Zodiac: " Espoir". Notre espoir. Nous nous étions risqués au dériveur, nous avions navigué sur un grand voilier sur le IJsselmeer ... et nous recommencions à rêver!

En 1994 nous y sommes restés, encore, 52 jours. Avec des amis nous avons loué un voilier à Skiatos. Puis nous avons regagné notre base: Horto, l'hôtel Spalatra, 20 chambres. Trois occupées. " la guerre en Yougoslavie exige ici aussi son tribut." Notre hôte ne semblait pas en être affligé outre-mesure.

"Pour pouvoir explorer toute la région, un voilier serait plus utile. Un bateau que nous aurions ici. Comme le " Seekuh " de cet Allemand qui possède une maison sur la colline. Un vieux bateau, une vieille coque ..."

Retour en Belgique.

A un bon mois plus tard, nous notons dans un livre de bord tout neuf.: " 19 octobre 1994: achat de Nehalinnia "

Nikos en Georgia de l'hôtel Spalatra devront - pendant quelque temps - trouver d'autres clients.

 

 

Notre projet ...

Que nous avions fait consciemment le choix de bannir le facteur temps de notre projet, nous fit vivre parfois dans le courant des années qui suivirent des moments d'inquiétude. Pas vraiment marrant: nous ne pourrions prendre le départ que lorsque tous deux nous aurions mis fin à notre "vie professionnelle". La différence d'âge de six ans, rendit le temps long! Et puis on ne sait jamais ...

Au cours de notre "autre vie" nous avions toujours considéré le facteur temps comme très limitateur. Nous n'avions jamais eu quelque intérêt pour les vacances ou les séjours en formule "prêt à emporter", inévitablement courts et concentrés; ces produits programmés par les tour opérateurs aussi luxueux, exotiques, aventureux ou vantés sans soucis soient-ils, ne nous intéressaient pas.

Nous avions conscience du fait d'être de vrais privilégiés du moins en ce qui concerne le nombre de jours de vacances, cela s'entend! Sans doute est-ce justement pour cette raison que nous avons ressenti intensément en quelle mesure ne pas (devoir) tenir compte de la limite-temps était une inestimable valeur et comment ceci avait un effet vraiment libératoire.

Pourtant le facteur "temps" allait - paradoxalement - conditionner le contexte de base de notre projet.

Progressivement, alors que les années passaient, les contours de notre projet devinrent plus concrets et les phases de restauration et d'adaptation du bateau se succédèrent.

Par un heureux hasard nous découvrîmes par le Zeilen-Vertrekkerssite - le site du magazine néerlandais Zeilen qui regroupe de nombreux sites de voileux partis pour une longue croisière - la passionnante aventure du voilier Vela de Femke Sonnen et Peter Overlaet ( www.vela.be ). Grâce à leur excellent récit nous avons non seulement pu suivre leur périple mais nous avons surtout pu accéder à une masse d'informations claires.

Nous continuions à hésiter entre différentes options. Rejoindre la Méditerranée par la côte Attlantique et les canaux du Midi ( après la Gironde, le Canal Latéral à la Garonne et le Canal du Midi )? Rejoindre La Rochelle, et transporter de là le bateau à Port-Saint-Louis-de-Rhône par la route? Ou traverser la France par le canaux, la Saône et le Rhône vers Port-Saint-Louis? Ou encore faire effectuer le transport par la route de Nieuwpoort à Port-Saint-Louis?

Marseille et les calanques, les Iles du Frioul, la Côte varoise, Porquerolles, les Iles d'Hyères, la Côte d'Azur, Nice, Monaco, que de noms tous bien évocateurs de souvenirs. Quels seraient nos sentiments en y arrivant avec notre propre bateau? "Si ce n'est pas en juillet ou en août, oui, alors nous pourrions peut-être y survivre!". Le doute trahit l'ambiguïté de nos sentiments. "Il y a un élément provocateur dans votre désir d'y aller. A moins que ce ne soit "maso"... comme je vous connais ..." réagit par ces propos de psychologue un de nos amis.

Nous voulons aussi découvrir la Riviera italienne, puis descendre vers le Sud, en navigation côtière car nous avons aussi, comme toujours, rendez-vous avec le pays et ses habitants. Rome, Naples. Seul Eric a vu la côte ouest de l'Italie ... de la terre ferme à l'époque où il était étudiant. Un monde de différence donc. Mais Luc Devoldere a aiguisé notre attente avec son livre très particulier Mijn Italië [Mon Italie, en néerlandais] , pour nous une invitation très originale et surprenante à tenter de rencontrer l'Italie au cours de nos navigations. Voudrons-nous faire escale en Sicile? Les Isole Eolie nous feront signe, sans aucun doute. Mais peut-être nous serons-nous trop attardés lors de l'invitation de l'île d'Elbe? Nous réserverons la Corse et la Sardaigne pour le retour mais elles aussi tenteront de nous séduire ...

La traversée vers la Grèce au départ de Santa Maria di Leuca pourrait-elle s'effectuer à l'automne 2008... ou plus tôt?

Il nous faut trancher.

Comme nous ne pouvons partir au plus tôt que début juillet ( Kaat terminant les cours le 30 juin ) l'option "canaux" nous semble la plus sûre ( le transport par la route n'est pas une "aventure enthousiasmante"!). Un train de dépressions début juillet ou un flux d'ouest prolongé et très venteux ralentiraient notre descente vers Bordeaux. Nous voulons arriver fin octobre à Menton où nous avons réservé l'hivernage. Nous connaissons Menton en tant que ville pleine de charme et offrant des possibilités très variées. Le port de Menton-Garavan n'est éloigné de l'Italie que de ... quelques longueurs de bateau! Si nous pouvons achever notre passage par les canaux fin août et mâter à Port-Saint-Louis-du-Rhône, nous pourrons, en septembre et octobre, alors que la haute saison touristique est terminée, sans nous hâter, "allant de port en île", parcourir le 150 milles vers Menton.

Au printemps 2008 nous pourrions commencer la navigation le long de la Riviera italienne.

Nous avons opté pour un schéma peu contraignant: le moment de la traversée vers la Grèce dépendra donc de notre bien-être en Italie!

C'est en vagabondant par les îles de la mer Ionienne, par le canal de Corinthe ensuite, par le golfe Saronique et la "mer intérieure entre l'île d'Eubée et le continent ", que nous voulons, l' année suivante atteindre Hortó, le but symbolique de notre voyage, là où nous notre Zodiac " Espoir " était - il y a quinze ans - amarré sur un coffre que nous avions improvisé avec Niko, le patron de l'hôtel Spalatra: 39°11'20N 023°12'70E

Réussirons-nous?

Nous pensons nous être bien préparés. Il est évidemment possible de continuer " à se préparer à l'infini " mais alors le danger guette: qui trop écoute la météo, reste au bistrot!. Mais parlons météo. Les schémas météorologiques familiers de Europe de l'ouest doivent être revus, ou plutôt complétés urgemment. Non qu'ils n'aient plus d'importance pour la météo en Méditerranée mais ils sont largement insuffisants pour comprendre l'évolution et les circonstances des phénomènes, encore moins pour faire une prévision simple et utile. Les phénomènes locaux, le relief et avant tout la température ont une influence presque déterminante sur le système sous-jacent qui est en relation immédiate avec la situation météo qui se développe au-dessus de l'Atlantique oriental et de l'Europe. Lors de nos voyages en Grèce nous avons fréquemment et à notre grand étonnement observé des évolutions soudaines qui en navigation nous auraient contraints à prendre immédiatement des mesures ou à modifier nos plans. Nous n'oublions jamais que at see all ships are small ships: ceci vaut particulièrement pour notre petit voilier. Nous n'avons aucun intérêt pour les aventures et les risques destinés à la confection de récits de bravoure sur les pontons ou au bar du club. Nous voulons tenter de naviguer agréablement et décontractés, tout en sachant que nous devrons nous accommoder des inévitables contretemps et moments de stress. Mais avoir le temps devrait constituer, dans ces cas, la meilleure parade!

Une certaine sorte de Yachting a toujours été l'apanage d'une classe aisée et privilégiée, les grandes courses et régates une affaire de professionnels et sponsors. Le voileux moyen observait ce monde mais il en était fort éloigné. Des habitudes de consommation qui ont déjà fort défiguré la terre ferme et qui causent pas mal de nuisances, ont commencé la conquête des côtes et des mers. Ce n'est pas un plaidoyer pour l'immobilisme, encore moins pour un retour en arrière mais nous pensons qu'une préoccupation écologique, permanente et rationnelle, peut garantir une qualité de la vie agréable sur notre planète.

Nous ne nous sentons nullement de grands navigateurs de la croisière bleue, peut-être surtout parce que des évolutions ont tellement transformé, au cours de ces dernières années, ce " petit monde " - ou du moins la perception, sans doute pas entièrement fausse que nous en avons - que nous aurions difficile à en faire partie. Des bateau de série toujours plus grands doivent répondre au désir de luxe d'un public de plaisanciers toujours plus nombreux, issu des classes moyennes. Le sens marin, bradé, devient un produit de consommation. Bien trop souvent le déstressement, la capacité d'étonnement, d'admiration, le sens écologique, le respect de la grande bleue doivent céder à la rage de vitesse, à la nuisance par le bruit, à la promiscuité dérangeante et à la pollution ... et au paraître! Une part croissante des utilisateurs temporaires de la mer, en rien gênés par l'absence de connaissance fiable, solide, et par le manque de sens des responsabilités, se conduit en conquérant irrespectueux. Nous espérons néanmoins pouvoir revoir notre jugement assez négatif, basé sur de nombreuses expériences et observations. Mais un scepticisme - que nous espérons sain - ne nous est néanmoins pas étranger! C'est aussi pourquoi nous nous sommes demandé si nous allions lier notre site aux sites de grande croisière. Peut-être le ferons-nous, preuve de notre espoir que le récit de notre positionne ment atypique puisse présenter quelque intérêt pour autrui.

Ainsi après avoir beaucoup hésité, nous mettons notre site en ligne!

[ Traduction du texte original de 2007 en éperlan ]

 

 

Les étapes réalisées ainsi que la liste de nos haltes, voir ici-bas

voir aussi la page Notes de croisière / Porto pour les détails et notre jugement

 

Retour à l' Aperçu général, cliquez ici.

 

Top

 

[ Translation of the original text of 2007 in Dutch ]

How the project was born ...

Since our trip to Turkey in 1976 we always had the dream of a " great voyage ": not too near, different, long and not without some adventurous aspects. But the limitations of the " active life " as this period of life usually is qualified - the professional life, the family life - made that, in spite of we did our best for not giving in to it, we had to reserve our " big project " for a following phase in our lifes. If this project remained at first as undefined, we knew well what it would not be! Every year we left for about two months towards the Mediterranean Sea, which, a little, became our sea, mare nostrum, rich in cultures shaped by centuries and influences, a rich palette of colors, scents, languages, customs and usages from which we can't deny certain links with our Low Counties, often so wet and grey.

When we were travelling through Italy, going to the deep South, where the ferryboat to Corfu, Igoumenitsa and Patras invariably was leaving at 08H30 pm., when we were hearing the first notes of popular Greek music, when we were waiting in the queue for the boarding formalities between numerous Greeks, some Italians, French and Germans, a few English people, - even rarer - Belgians and Spaniards, in this melting pot of languages and skin colours, we already felt "home"! The war in Yugoslavia compeled numerous Turks, returning to their country for holidays, to take this way too. So the palette became still more varied.

We crossed the Peloponnese and the continent, stayed on practically every Ionian island, discovered Crete, shared the life of the Athenians with Greek friends, crossed towards the Cycladic islands, discovered again the roads northward that we had taken in 1976. Thassos was beckoning, we answered the invitation; the earth trembled under our feet, we had to run away for threatening fires, went to the more save Lesvos, that we had seen shining in its laziness, from the Turkish coast during the very hot summer of 1976. A dialogue over about thirty years.

 

At the end of August 1992, on the ferry towards Italy, the evening was taking the colours of red nostalgia ... The plague of fires is tormenting the yesterday still so green and woody slopes. This summer we again had visited the monasteria of the Meteora. Thereafter we wanted to go to the Khalkidiki region. It was very hot on the road to Lamia and the same passion which had urged our son to climb enthusiastically the paths to the monasteries and to visit them, made him wish intensely the sea and the beach. In Volos, that we never had visited, we took the road to the Pilion. Kaat was thinking that it would be less hot there - the foothills of the mount Pilion are very green, and there are a lot of springs. The airport of Volos was not or less serving tourist flights, so here would be less people. The first beach resorts - fortunately small and modest - did not attract us. We followed our road. The three windsurfing boards on top of the car gave an additional protection against the sun. It was time to think about lunch. A small road on our right: we took it. A small quay, a concrete jetty. A few houses. Everything seemed very deserted at this hotest moment of the day. So, we decided to do a small stop; trying to freshen up but the water in the thermos is to warm ... .

" Ti telete? " [what do you want]. The deep voice of the man who was going to become our host resounded more as an order than as a question in the heat of this midday. We looked around us: it was only than that we slowly became aware of the beauty of the place so much the heat and the road had tired our eyes and reduced our observation.

We stayed four days in Hortó. On the way back from Thassos and Lesvos we returned to Hortó: we stayed there a whole week, till the return to Belgium.

The next year we went back to Hortó. With our three windsurfing boards. With a Zodiac inflatable : "Espoir" [Hope]. Our hope. We had now some sailing experience on dinghy, we had sailed on a big sailing boat on the IJsselmeer and ... again we started ... dreaming!

In 1994 we stayed, again, 52 days in Hortó.. With friends we rented for a week a sailing boat at the island of Skiatos. Thereafter we returned to our base: Hortó, hotel Spalatra , 20 rooms. only three taken. "Here too the war in Yugoslavia takes its toll " But this did not seem to affect our host too much!

" To be able to explore the whole region, a sailing boat would be more useful. A boat we could leave here. Something like the " Seekuh " of the German who has a house on the hill. An old boat. "

Back in Belgium.

A little more than one month later, we could write in a brand new logbook: " October 19th 1994: purchase of Nehalinnia "

For a time, Nikos and Georgia of hotel Spalatra will have to find other customers.

 

 

Our project ...

 

That we had consciously chosen to banish the factor time out of our project, made us experience sometimes moments of anxiety. Not really funny. We could just leave for our voyage when both would have ended our " professional life ". The age difference of six years now made time longer! And ... "you never know "...

During our " other life " we had always considered the factor time as a lot to restrictive. For our holidays we never had some interest for the formula " organised for you and ready to go ", too short and concentrated; how luxurious, exotic, adventurous or praised as carefree these tour operator products could be. On the other way, we were conscious to be real privileged by the number of holidays we got! Maybe it is exactly for that reason that we felt intensely how to be more free of time limits was an inestimable value.

But yet, and paradoxically, the factor "time" would determine the basic context of our project.

Gradually, while years passed, the outlines of our project became more concrete and the phases of restoration and adaptation of the boat succeeded one another.

By a fortunate coincidence we discover by the Zeilen-Vertrekkerssite - the website of the Dutch sailing magazine Zeilen providing a lot of links to websites of cruising yachts - the fascinating adventure of the Vela the yacht of Femke Sonnen and Peter Overlaet ( www.vela.be ). Thanks to their excellent story we could not only follow their trip in the Med but we got a lot of clear information.

Nevertheless we were still hesitating between different options.

Joining the Mediterranean Sea by sailing the Atlantic coast and the canals of the south of France ( after the river Gironde, the Canal Latéral à la Garonne and the Canal du Midi )? Or sailing to La Rochelle and bringing the boat to Port-Saint-Louis-de-Rhône by the road? Or crossing France by the canals, the river Saône and the river Rhône towards Port-Saint-Louis? Or bringing the boat by lorry from Nieuwpoort to Port-Saint-Louis?

Marseille and the calanques, the Iles du Frioul, the Côte varoise, Porquerolles, the Iles d'Hyères, the Côte d'Azur, Nice, Monaco, so many names reminding a lot of memories! What feeling would it get arriving here with our own boat? " If it was not in July or in August, yes, then we could maybe survive here! ". The doubt betrays the ambiguity of our feelings. " There is a provocative element in your desire to sail there. Unless it is "by masochism", as I know you " are the psychologic comments of one of our friends.

We also want to discover Italian Riviera, then to sail to the South, by coastal navigation because we also have, as usual, an appointment with the country and its inhabitants. Rome, Naples. Eric has seen the west coast of Italy from the land when he was student, but that's a world of difference. Luc Devoldere incited our interest by his very particular book Mijn Italië [My Italy, in Dutch], a very original and surprising invitation to try to meet Italy during our navigations. Shall we want to make a stopover in Sicily? The Isole Eolie will call us. But maybe we had a too long stay at Elba? We keep Corsica and Sardinia for the return but they too will try to seduce us... Shall we cross towards Greece from Santa Maria di Leuca during the autumn of 2008 or earlier?

It's time to take decisions.

As we cannot leave earlier than beginning of July (Kaat is teaching till the end of June ) the option "canals" seems the most safest (the transport by the road is not a part of our " adventure "!). Successive depressions or strong south westerly winds in the beginning of July would slow down our sailing towards Bordeaux. We want to reach Menton at the end of October. We know Menton as a varied and charming city. The harbour of Menton-Garavan where we made a reservation for wintering is only a few boat lenght away from Italy! If we can finish our passage by the canals at the end of August then, after we stepped the mast in Port-Saint-Louis-du-Rhône, we can, in September and October, while the touristic high season has ended, without haste, " hopping from harbour to island ", sail the 150 miles to Menton.

then in spring 2008 we could start the our navigation along the Italian Riviera and further southward.

From the beginning we made the choise for a more open, unrestricting plan: the moment of the crossing towards Greece will thus depend on our well-feeling in Italy!

It's strolling around the islands of the Ionian Sea, passing the Corinth Canal, crossing the Saronic Gulf and the " inner sea " between the mainland and the island Evia that we hope, the next year 2009, to reach Hortó, the symbolic aim of our voyage, there where we our Zodiac dinghy "Espoir" had - fifteen years ago - its mooring buoy; we put it with Niko, the owner of hotel Spalatra: 39°11'20N 023°12'70E

Shall we succeed?

We think being well prepared. It is obviously always possible to continue to " prepare the trip " but then a danger watches, like the French proverb says : qui trop écoute la météo, reste au bistrot [who too much listens to the weatherforecast, stays in the bar ]. So, let us speak about weather. The familiar meteorological patterns of Western Europe have to be revisited, or rather, completed urgently. Not that they do not have no importance anymore for the weather in the Mediterranean Sea but they are widely insufficient to understand the evolution and the circumstances of the phenomena, even less sufficient to make a simple and useful forecast. The local facts, the relief and above all the temperature have an almost determining influence on the underlying system which is in immediate relation with the weather situation developing over the east Atlantic Ocean and over Europe. During our holidays in Greece we were frequently surprised by observing very sudden evolutions of the weather which in navigation would have forced us to take at once measures or to modify our plans.We never forget that at see all ships are small ships: this is particularly right for our small sailing boat. We are not interested by adventures and risks intended for strong stories of bravery told on pontoons or at the bar of the sailing club. We try to have nice and relaxed sailings, although knowing that we shall have to deal with inevitable hitches and moments of stress. But having time should constitute, in these cases, the best parry!

A certain kind of yachting was always the prerogative of a privileged upperclass, the big races and regattas an affair of professionals, business and sponsors. The average sailor was looking to this world but he was far away from it. Consumption habits which already have hardly distorted on land and which have brought quite a lot of nuisances, are conquering coasts and seas. This is not a plea for standstill, even less for a return to the past: we think nevertheless that a permanent and rational ecological concern can guarantee a nice quality of life on our planet.

By no means we feel great sailors of the blue cruise, maybe especially because, during these last years, evolutions so transformed this " small world " - or at least the doubtless not completely false perception which we have of it -, that we would have difficult to be a part of it. Always bigger serial boats are a response to the dire of luxury of a kind of sailing people always more numerous, stemming from the middle classes. The spirit of sailing becomes a product of consumption. Very too often relaxation, détente, the capacity of surprise and admiration, the ecological spirit, the respect of the sea, seamanship, have to give in to the fury of speed, to noise nuisance, to disturbing lack of privacy and to pollution. An increasing part of the temporary users of the sea are acting like a irreverend conqueror. Nevertheless we hope we can revise our negative judgment, yet based on a lot of experiences and observations. But our - we hope - healthy scepticism is not far! That is why we were for a long time in doubt about submitting and linking our website to big cruising sites. Maybe we'll do it, hoping by that way that the story of our atypical meaning can be interesting for someone.

After having hesitated a lot, we put our website on the net!

[ Translation of the original text of 2007 in Dutch ]

in English Streches done and all our stops, here on this page

see also page Cruising notes / Kortom for data en opinion

back to the general overview, click here.

 

 

Retour à l' Aperçu général, cliquez ici.

in English Back to the general overview, click here.

Top

 

 

 

De realistie van het project: een tijd-schematisch overzicht van onze reis (de opgegeven plaatsen zijn allen stopplaatsen)

zie ook Kortom voor de gegevens en de beoordeling

Les étapes réalisées ainsi que la liste de nos haltes,

voir aussi la page Notes de croisière / Kortom pour les details et notre jugement

retour à l' Aperçu général, cliquez ici.

in English Streches done and all our stops,

see also page Cruising notes / Kortom for data en opinion

back to the general overview, click here.

 

 

° 07.07.07 NIEUWPOORT, VVW Novus Portus (B): (via Veurne) - FRANCE

 

 

° 07.07.07 FRANCE (kanalen / canaux / canals -> Saône -> Rhône):

07.07.07 - 13.07.07 (via Dunkerque) - Watten - Aire s/l Lys - Courcelles-lez-Lens - Etrun - Cambrai - Lesdin - SAINT-QUENTIN

15.07.07 - 19.07.07 SAINT-QUENTIN - Chauny - Pargny - Courcy - REIMS

20.07.07 - 22.07.07 REIMS - Sillery - Condé-s-Marne - VITRY-LE-FRANC0IS

24.07.07 - 03.08.07 VITRY-L-F - Orconte - Bayard - Joinville - Froncles - Relancourt - Rolanpont - Champigny-l-Langres - Cusey - Ceuge - PONTAILLIER-S-SAONE

04.08.07 - 09.08.07 PONTAILLIER-SUR-SAONE - Saint-Jean-de-Losne - Chalons-s-Saône - TOURNUS

10.08.07 - 12.08.07 TOURNUS - Macon - Collonges-au-Mont-d'Or - LES ROCHES DE CONDRIEU

17.08.07 - 22.08.07 LES ROCHES DE CONDRIEU - Cruas - Avignon - PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE

NIEUWPOORT (B) -> PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (F):  47 days - 197 H(M) - 200 locks 

 

 

° 02.09.07 FRANCE (MEDITERANNEE):

02.09.07 - 09.09.07 - Marseille-Vieux-Port - Calanque Morgiou anch.- Cassis - BANDOL

29.09.07 - 04.10.07 BANDOL - Ile de Porquerolles - Ile de Port-Cros - Bormes-les-Mimosas - LE LAVANDOU

07.10.07 - 28.10.07 LE LAVANDOU - Port-Fréjus - La Napoule - Antibes - Villefranche - Beaulieu - MENTON

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE (F) -> MENTON (F): 212 NM - 57 days 
 28.10.07 - 24.04.08: winterstop / hivernage / winterstop: PORT de MENTON-GARAVAN (F) 

 

 

° 24.04.08 - ITALIA:

24.04.08 - COSTIERA LIGURE: Alassio (Marina di Alassio) 24.04, Varazze (Marina di Varazze) 25.04, Rapallo (Porto Carlo Riva) 26.04, Le Cinque Terre & Portovenere (anchorage) 02.05, Rada di La Spezia (Marina del Fezzano) 03.05

07.05.08 - COSTIERA TOSCANA: Bocca d'Arno (Marinanova) 07.05, Cecina (Cecina Mare) 09.05

10.05.08 - ISOLE TOSCANE: Isola d'Elba (Porto Azzuro, Marina) 10.05, Isola del Giglio (Porto-Marina) 22.05

23.05.08 - COSTIERA TOSCANA: Porto Ercole (Marina di Cala Galera) 23.05

01.06.08 - COSTIERA LAZIANA: Riva di Traiano (Marina di Riva di Traiano) 01.06, Roma-Ostia (Porto turistico di Roma) 03.06.

MENTON (F) -> ROMA (I): 339 NM - 42 days 

19.06.08 - COSTIERA LAZIANA: Nettuno (Porto di Nettuno) 19.06, Gaeta (Base Nautico Flavio Gioia) 20.06

22.06.08 - ISOLE FLEGREE & GOLFO DI NAPOLI: Ischia (Anchorage, Castello d'Ischia, S-side) 22.06.08

23.06.08 - COSTIERA AMALFITANA: Amalfi (porto) 23.06.08

24.06.08 - COSTIERA CAMPANIANA: Agropoli (porto, f.q.) 24.06, Camerota (Marina de Il Leone di Caprera) 25.06.08,

26.06.08 - COSTIERA CALABRESE: Cetraro (porto, f.q.) 26.06, Tropea (Porto di Tropea) 27.06, Reggio di Calabria (porto) 02.07

03.07.08 - SICILIA: Riposto (Porto dell'Etna) 03.07

07.07.08 - COSTIERA CALABRESE: Rocella Ionica (porto, f.q.) 07.07, Le Castella (porto-marina) 08.07, Ciro Marina (anch. port) 11.07

12.07.08 - PUGLIA: Santa Maria di Leuca (porto) 12.07.08

ROMA (I) (13 days) -> SANTA MARIA DI LEUCA (I): 541NM - 24 days
ITALY: 880 NM - 79 days

 

 

°13.07.08 HELLADA (GREECE). (N= Nísos= island, H=LT)

The Ionian:13.07.08 SANTA MARIA DI LEUCA (I) > N.KERKYRA (Corfu), Gouvia (Gouvia Marina) 74,2 nm, 05H30-20H00 / 27.07.08 GOUVIA > SAYIADA (Mainland) - very small harbour, 12,2 nm, 10H15-14H45 / 28.07.08 SAYADA > SIVOTA-MOURTOS (Mainland) - "new harbour", 13,7 nm, 08H45-12H15 / 16.07.08 SIVOTA-MOURTOS (Mainland) - anchorage Nisis Ay Nicólaos, Middle bay / 17.08.08 SIVOTA MOURTOS ANCHORAGE > PARGA (Mainland) Ormos Valtou, little fishing harbour, 10,5 nm, 06H45-10H30 / 20.08.08 PARGA ORMOS VALTOU > PREVEZA (Mainland) town quay, 23,5 nm, 07H45-15H15 / 21.08.08 PREVEZA > N.LEFKADA - Lefkas (Lefkas Marina), 6,93 nm, 08H00-11H10 / 06.09.08 LEFKADA > SIVOTA (N. Lefkas) 15,6 nm, 10H00-13H15 / 10.09.08 SIVOTA(N.Lefkas) > N.KEFALLINIA - Fiskárdho, 14,3 nm, 08H30-13H00 / 16.09.08 KEFALLINIA - Fiskárdho > LEFKADA (Lefkas Marina), 29,9 nm, 09H00-15H00

[Return at home in Belgium: 29.09 - 08.11.08

[29.09 Lefkas-Preveza-Athina-Brussel(by plane)-Nieuwpoort-22.10-Brussel(by train)-Menton(by plane)-07.11-Venezia(by train)-Igoumenitsa(by ferry)-Lefkas 08.11]

08.11.08 - 06.05.09: winterstop / hivernage / winterstop:LEFKADA  (Lefkas Marina)

 

 

SPRING & SUMMER 2009: LEFKAS -> HORTÓ -> LEFKAS:

 

To HORTO (31°11'20N 023°12'70E) and the AEGEAN SEA : 07.05.09: LEFKADA > VATHI (Ithaka), 30nm, 10H15-16H15 / 08.05.09: VATHI > MESSOLONGHI, 38nm, 08H30-16H15 / 10.05.09: MESSOLONGHI > NAFPAKTOS / N. TRIZONIA, 25 + 11nm, 08H30-17H00 / 11.05.09: N. TRIZONIA / 12.05.09: N. TRIZONIA > GALAXIDI, 20,7 nm, 08H30-12.45 / 13.05.09: GALAXIDI / 14.05.09: GALAXIDI > KORINTHOS, 37,4 nm, 06H45-14H30 / 15.05.09: KORINTHOS > CORINTH CANAL > N. AEGINA, 27,2 nm, 06H45-14.00 / 18.05.09: N. AEGINA > VATHY (Chersonisos Methanon, Peloponnisos), 12,3 nm, 09H20-12.15 / 19-22.05.09: VATHY / 23.05.09: VATHY (Chersonisos Methanon, Peloponnisos) > OLYMPIC MARINA (Lavrion), 40,7 nm, 07H10-15H25./ 24.05.09: OLYMPIC MARINA (Lavrion) > VOUFALO anchorage (Evia), 38,7 nm, 08H00-15H45 / 25.05.09: VOUFALO anchorage (Evia) > CHALKIS (Evia), 28,5 nm, 08H00-14H25 / Chalkis townbridge passage 25.05.09 at 22H30 / 26.05.09: CHALKIS (Evia) > LIMNI (Evia), 21,5 nm, 09H35-13H30 / 01.06.09: LIMNI (N. Evvoia) > LOUTRA AIDIPSOS (N. Evvoia) 15,6 nm, 09H35-13H00 / 02.06.09: LOUTRA AIDIPSOS (N. Evvoia) > OREI (N.Evia) 27,9 nm, 07H20-13H00 / 09.06.09: OREI (N.Evia) > HORTO (Ormos Vathoudi, Chersonisos Magnisias) 20,1 nm, 08H20-13H00 : 394,6 NM

 

A summer at HORTO and O.VATHOUDI , Chersonisos Magnisias, Pilion (09.06.09-27.08.09)

 

and back to LEFKAS MARINA: 27.08.09: Hortó (Ormos Vathoudi, Chersonisos Magnisias) > Orei (N.EVIA) 21,5 NM, 07H15-11H45 / 28.08.09: Orei (N.EVIA) > Limni (N.EVIA) 38,1 NM, 07H15-14H15 / 29.08.09: Limni (N.EVIA) > Chalkis (N-side bridge) (N.EVIA) 22,8 NM, 07H15-11H40 / 30.08.09: Chalkis (S-side bridge, S-harbour) (N.EVIA) > Voufalo (N.EVIA) 28 NM, 07H15-12H45 / 31.08.09: Voufalo (N.EVIA) > Olympic Marina, near Lavrion (mainland, ATTIKA) 37,6 NM, 06H15-13H30 / 03.09.09: Olympic Marina, near Lavrion (mainland, ATTIKA) > N. Aegina, 37 NM, 07H10-14H30 / 04.09.09: N. Aegina > Korinthos (Peloponnisos) 27,3 NM, 07H00-13H20 / 05.09.09: Korinthos (Peloponnisos) > Korinthos (Peloponnisos) 27,2 NM, 06H50-12H30 (!!!) / 10.09.09: Korinthos (Peloponnisos) > Galaxidi 35,8 NM, 06H50-14H00 / 16.09.09: Galaxidi > Messolonghi 50 NM, 06H45-16H30 / 21.09.09: Messolonghi > Vathi (N. Ithaka) 36,6 NM, 08H00-15H45 / 22.09.09: Vathi (N. Ithaka) > Lefkas Marina ( N. Lefkada) 26 NM, 09H00-14H30 : 387,9 NM

LEFKAS -> HORTÓ ( oversummering: 79 days ) -> LEFKAS: 782,5 NM - 139 days 

 

8-9 DECEMBER 2009: back to NIEUWPOORT (B) via Athens (by bus) and Brussels (by plane)

 

08.12.09 - 16.03.10 winterberging / hivernage / wintering :LEFKADA  (Lefkas Marina)

 

9 FEBRUARI-17 MARCH 2010: back to LEFKAS (GR) via Menton (F) (10 February-16 March), Ancona (I) and Igoumenitsa (GR) (by car)

 

2010: Another year in Greece: spring, summer and autumn 

 sailings in the Inland Sea
visits of the country: the Zagoria region (N-Pindos), the Pilion and Hortó, the Peloponnisos  

 

25 OCTOBER- 4 NOVEMBER 2010: back to NIEUWPOORT (B) via Igoumenitsa (GR), Venice (I), Menton (F) (26.10 - 03.11), and Nuit-Saint-Georges

 

from 25.10.10 - 26.04.11 winterberging / hivernage / wintering :LEFKADA  (Lefkas Marina)

 

25-28 MARCH 2011: back to LEFKAS (GR) via Verona (I) and Venice and Igoumenitsa (GR).

 

2011: Another year in Greece: spring, summer and autumn 

sailings in the Inland Sea
visits of the country: the Kallarytes region (S-Pindos, and Hortó) 

 

14-17 OCTOBER 2011: back to NIEUWPOORT (B) via Igoumenitsa (GR), Venice (I) and Selestat (F)

 

from 05.10.11 - 24.04.12 winterberging / hivernage / wintering :LEFKADA  (Lefkas Marina)

 

22-26 MARCH 2012: back to LEFKAS (GR) via Selestat (F), Padova (I), Venice (I) and Igoumenitsa (GR).

 

2012: Another year in Greece: spring in Lefkas and Horto , summer and autumn in Horto  

a boatless season due to a succession of hitches, lack of time and - unusual - continuous heavy N-ly winds 
despite all a nice long summer with the enlarged family as landlubbers instead of sailors 

 

09 NOVEMBER 2012: back to NIEUWPOORT (B) via Patras (GR), Venice (I) and Selestat (F)

 

from 27.09.12 - 21.05.13 winterberging / hivernage / wintering : SOUNION (Olympic Marina)

 

14-19 MARCH 2013: back to HORTO (GR) via Selestat (F), Padova (I), Venice (I) and Igoumenitsa (GR).

21.05.13: boat launched (Olympic Marina, Sounion)

 

from 26.05.12 - 01.06.13 van / de / from SOUNION (Olympic Marina) naar / à / to HORTO & Pagasitikos kolpos - 145 NM 

 

Unexpected and not foreseen in our project :

 

from 2012 to 2016 Summer stay and sailings in HORTO & Pagasitikos kolpos

 

 

 

 

Retour à l' Aperçu général, cliquez ici. in English Back to the general overview, click here.

Top

Updated 27-jan-24
   
webmaster Q-Webbels