Home Boot Bemanning Project Fotoalbum Logboek Kortom Contact Links Franšais English

 

Logboek 4. Griekenland 7

zomaar enkele jaren langer in Hellas (4).

Op weg naar Griekenland : Padova is opnieuw een bezoekje waard! 2013

 

 

 

15.03.13

Vorig jaar hebben we bij de heenreis Padova ook al bezocht, en omdat we de stad erg aangenaam en levendig vonden willen hier opnieuw een dag blijven. Terwijl we toen van bijna zomerse temperaturen hebben genoten, moeten we het nu stellen met een kille 3 graden, maar het weer blijft droog, en dat is al wat om in een stad rond te lopen! We hebben nu het gevoel op vertrouwd gebied te zijn, en oriënteren is dus geen zorg meer.

Ons hotel ligt in de via Gattamelata, gemakkelijk te bereiken via afrit Padova Est van de autosnelweg naar Venetië, en de via Venezia.

Bij wijze van weerzien gaan we bij valavond de historische stad in langs de Piazzale del Corvo en de via Cesardi: zo komen we op de Piazza del Santo, vanwaar we naar de Piazza del Erbe wandelen. Later op de avond gaan we eten in het aangename en lekkere Antica Osteria dal Capo, die we vorig jaar al bezochten. .

==> Ons bezoek 2012 aan Padova: klik hier

 

 

 

 

de Via Cesardi leidt naar de Piazza del Santo en de Basiliek

 

 

 

 

 

 

16.03.13 De Basilica del Santo - die gewijd is aan de heilige Antonius - hebben we al vorig jaar bezocht; toch gaan we eerst de kerk binnen. Het is er op deze zaterdagmorgen heel druk. Opnieuw ervaren wij de religieuze fascinatie en passie van de bedevaarders en de gelovigen vooral rond het graf van de heilige als iets erg bevreemdend maar ook boeiend. Bij gebrek aan tijd vorig jaar hadden we de mooie bijgebouwen - het klooster en het Oratorio - niet kunnen bezoeken: dit doen we dan nu!

 

In het Palazzo del Monte di Pieta bezoeken we de tentoonstelling Pietro Bembo e l'invenzione del Rinascimento. Ook hier is het erg druk: de opstelling van de tentoonstelling maakt dat we snel overgaan tot een wat oneigelijk gebruik van onze audiogids door eerst naar die kunstwerken te gaan waar even wat minder bezoekers voor staan! Toch genieten we erg van deze tentoonstelling die een boeiend beeld brengt van een cruciale periode in de cultuurontwikkeling. Aan de hand van het levensverhaal van de letterkundige, de mecenas, de filoloog en de geestelijke die Pietro Bembo was, wordt de vroegrenaissance in haar verscheidene aspecten belicht. Van het Venetië van het late Quattrocento maken we een reis die ons finaal in het Rome van paus Paolo III Farnese (1468-1549) brengt, en Bembo die zich terugtrekt, als kardinaal. Zo staan we vol bewondering voor werken van Mantegna, Bellini, Rafaël, Titiaan, Michelangelo, Memling ... dikwijls ons minder bekende werken die het verhaal brengen samen met ander kostbaar materiaal zoals boeken, beelden, documenten, sieraden ... en een immens wandtapijt.

 

 

 

 

De pleinen, vooral, oefenen een grote aantrekkingskracht uit: naast de chique en levendige Piazza Cavour, de meer strenge Piazza del Duomo, vinden we vooral de Piazza della Frutta en de Piazza delle Erbe erg charmant: niet alleen omwille het monumentale Palazzo della Ragione, met op het gelijkvloerse niveau, een soort overdekte marktstraatjes waar tientallen winkeltjes gevestigd zijn van slagerszaakjes tot kaashandels, van deegwaren verkopers tot wijnhandels.

 

   
 

Piazza della Frutta

 

 

 

 

 

 

links: de toegang to het Palazzo della Ragione, met de gallerij die uitkijkt op de Piazza delle Erbe

rechts: de monumentale hal, het "salon", met de houten zoldering in de vorm van een scheepsromp en de met astrologische motieven beschilderde muren die de invloed van de sterren op het menselijk leven, de werken en activiteiten illustreren en verklaren, volgens de theorieën van Pietro d'Albano. De oorspronkelijke fresco's waren van Giotto - na zijn werk in de Capella degli Scrovegni ( die wij vorig jaar bezochten ) - maar het overgrote deel van de muurschilderingen werden na de brand van 1420 vrij getrouw gerealiseerd door Nicolo Miretto en Stefano da Ferrara.

het Palazzo dat werd opgericht in 1218-1306 was tot 1797 de zetel van de stedelijke rechtbanken; waarschijnlijk gaat het hier qua afmetingen om een unicum in Europa: 82m lang, 27 m breed, meer dan 27m hoog

 

 

 
 
 
 

boven links: het onmiddellijk aan het Palazzo della Ragione palende Stadhuis

boven rechts: het Oratorio di S. Rocco (1525-1542)

midden rechts: piazza en via Cavour, toch wat "lentegevoel " ....

links onder: in het zogenaamde sottosalone, het gelijkvloerse niveau van het Palazzo della Ragione, een van de winkeltjes, een slagers- en poelierszaak

rechts onder: in de late namiddag, de via Roma winkelstraat en een wat verrassende straatmuzikant ... .

Na enkele inkopen en een bezoekje aan de uitgebreide Feltrinelli boekhandel aan de via S. Francesco zoeken we, vóór het avondeten, even ons hotel op. We merken op dat het, spijts de erg koele temperatuur, nog behoorlijk gezellig en druk is. Op dezelfde zaterdagnamiddag is het in Griekenland een behoorlijk droevige boel want op zaterdagnamiddag zijn de winkels steeds dicht, zoals op maandag-en woensdagnamiddag overigens!

 
 
 
 
 

 

 

Fotoalbum

Terug naar hoofdpagina LOGBOEK

Terug naar de vorige pagina, (4.7) Zomaar enkele jaren langer in Griekenland (4): lente, zomer en herfst 2013. klik dan hier.

Top

======================================================================================================================

en francais

 

 

 

4. La Grèce 7

Vagabondages en pays hellénique (4): sur notre route du retour vers la Grèce, Padoue vaut bien - encore! - une visite

2013

 

 

PADOUE, 15.03.13

L'année passée déjà nous avons visité Padoue au voyage aller, et la ville, agréable et vivante, nous avait tellement plu que nous voulons à nouveau y rester un jour. Si nous avions alors profité de températures quasi estivales, nous devons nous accommoder cette fois d'une fraîcheur hivernale de 3 degrés à la mi-journée, mais point de pluie ce qui est déjà appréciable pour la visite d'une ville! Nous nous sentons ici en pays connu, et nous orienter n'est pas un souci.

Notre hôtel est situé dans la via Gattamelata, facilement accessible par la sortie Padoue Est de l'autoroute vers Venise, et la via Venezia.

En guise de retrouvailles, alors que tombe la nuit, nous pénétrons dans la ville historique par la Piazzale del Corvo et la via Cesardi: ainsi nous arrivons sur la Piazza del Santo, d'où nous poursuivons notre ballade vers la Piazza del Erbe. Plus tard dans la soirée nous allons souper à l' Antica Osteria dal Capo, petit établissement agréable et excellente cuisine, que nous avions déjà déniché l'année passée.

==> Notre visite de Padoue 2012: cliquez ici

 

 
 

la Via Cesardi mène à la Piazza del Santo et la Basilique

 

 

 

 

 

16.03.13 Nous avons déjà visité la Basilica del Santo - consacrée à saint Antoine - l'année passée; néanmoins nous nous rendons d'abord dans l'église, où en ce samedi matin il y a vraiment foule. A nouveau et bien que la ferveur religieuse des pèlerins et autres croyants nous soit complètement étrangère, nous ressentons à la vue de cette dévotion un sentiment de profond intérêt. Par manque de temps nous n'avions pu, l'année passée, visiter les belles dépendances - le cloître et l'oratoire: alors nous remédions à ce manquement sans plus tarder!

 

Au Palazzo del Monte di Pieta nous visitons l'exposition Pietro Bembo e l'invenzione del Rinascimento. Ici aussi il y a foule! La disposition de l'exposition est telle dans les différentes salles de dimensions assez modestes que nous nous voyons contraints d'utiliser notre audioguide de façon peu orthodoxe en allant vers les oeuvres devant lesquelles à tel moment moins de visiteurs se pressent! Malgré cet handicap nous pouvons largement apprécier cette exposition qui offre une passionnante illustration de cette période cruciale dans le développement de la culture. Par-delà la vie de Pietro Bembo qui fut homme de lettres, mécène, philologue et homme d'église, est retracée, c'est la première renaissance qui est évoquée dans ses multiples aspects. De la Venise du Quattrocento nous faisons un voyage qui nous mène finalement dans la Rome du pape Paolo III Farnese (1468-1549), alors que Bembo se retire dans ses habits de cardinal. Nous restons admiratifs devant des oeuvres - parfois moins connues - de Mantegna, Bellini, Raphaël, Titien, Michel-Ange, Memling ... que livres précieux, statues, documents, bijoux et une immense et magnifique tapisserie viennent compléter.

 

 

 

 

Les nombreuses places exercent un attrait certain, presque irrésistible parfois - comme si souvent en Italie du reste: la Piazza Cavour animée et chique, la Piazza del Duomo avec cette pointe d'austérité, mais ce sont surtout la Piazza della Frutta et la Piazza delle Erbe qui nous charment, non seulement par le monumental Palazzo della Ragione. Au rez-de-chaussée, deux traverses ainsi que deux galeries couvertes, sortes de ruelles marchandes, hébergent quelques dizaines de petites échoppes: bouchers, charcutiers, marchants de pâtes faites maison, fromagers et laitiers, marchants de vin y étalent leurs produits, séduction certaine pour les passants alors que sur les places les marchants de fruits et légumes mais aussi de vêtements bon marché et de fleurs ont installé leurs étales. De nombreux petits bars et débits de boisson s'y sont également installés et dès les beaux jours de nombreuses terrasses apparaissent qui alors ne désemplissent pas.

 

 

   
 

Piazza della Frutta

 

 

 

 

 

 

à gauche: l'accès au Palazzo della Ragione - le Palais de la Raison -, et la galerie surplombant la Piazza delle Erbe

à droite: la salle monumentale, le "salon", dont le toit est en forme gigantesque carène renversée, et dont les murs sont entièrement décoré de motifs astrologiques qui et illustrent l'influence des astres sur la vie, les travaux et les activités des hommes et les expliquent selon les théories de Pietro d'Albano. Les fresques originales étaient de Giotto - après ses travaux dans la Capella degli Scrovegni ( que nous avons visitée l'année passée ) - mais la majeure partie des peintures ont été refaites fidèlement après l'incendie de 1420 par Nicolo Miretto en Stefano da Ferrara.

le Palazzo érigé en 1218-1306 était jusqu'en 1797 le siège des tribunaux citadins; il s'agit sans doute d'un bâtiment suspendu unique en Europe par ses dimensions: 82m de long, 27 m de large, plus de 27m de haut

 

 

 
 
 
 

en haut à gauche: l' Hôtel de Ville contigu au Palazzo della Ragione

en haut à droite: l' Oratorio di S Rocco (1525-1542)

au milieu à droite: piazza et via Cavour, enfin "une certaine sensation de printemps " ....

en bas à gauche: dans le sottosalone, le rez-de-chaussée du Palazzo della Ragione, une des échoppes, une boucherie

en bas à droite: en fin d'après-midi, la rue commerçante via Roma et un surprenant musicien des rues ... .

Après quelques achats et un passage à la grande librairie Feltrinelli de la via S. Francesco nous regagnons notre hôtel avant d'aller souper. Nous remarquons que malgré la grande fraîcheur il règne encore une belle animation. En ce même samedi après-midi en Grèce ce sont des centres-villes bien plus désertés que trouve le visiteur car le samedi après-midi la plupart des commerces sont fermés tout comme les après-midi des lundis et des mercredis!

 
 
 
 
 

 

 

Album-photos

Retour à la page 4.Grèce 7: printemps, été et automne 2013

Retour à l' Aperçu général, cliquez ici.

 

Top

======================================================================================================================

in English

 

 

4. Greece 7

Some lazy years in Greece (4): on the way back to Greece, again, Padova (I) is well worth a short stop 2013

 

 

 

PADOVA, 15.03.13

Last year we have already visited Padova, and we found it so pleasant and lively that we decided to stay one day more this time too. Then we got nearly summer temperatures, but now we have to accept a cold three degrees C. But the weather remains dry and that's a great advantage for visiting a city! We have now the feeling to be on a familiar territory, so we have no worries about orientation.

Our hotel is situated in via Gattamelata, within easy reach by exit Padova East of the motorway to Venice and the via Venezia.

In the evening, by way of meeting again we enter the historical city by the Piazzale del Corvo and the via Cesardi: so we arrive at the Piazza del Santo, from where we walk to Piazza del Erbe. Later on, we go for dinner to the nice pleasant and delicious Antica Osteria dal Capo, where we already were last year.

==> Our visit 2012 visit of Padova: click here

 

 
 

the Via Cesardi leads to the Piazza del Santo and the Basilica

 

 

 

 

 

16.03.13 Last year we have already visited the Basilica del Santo - consecrated to S. Antonius; despite we enter again this church. It's very busy inside on this Saturday morning. Also this time we feel the us unknown religious fever and devotion of the pilgrims around the tomb of the saint as something surprising but fascinating. Due to a lack of time we couldn't visit the nice annexes - the cloister and the Oratorio -, so we have the opportunity now!

 

In the Palazzo del Monte di Pieta we visit the Pietro Bembo e l'invenzione del Rinascimento. exhibition. A lot of people here too and the arrangement in the rather small halls and rooms of this nice palazzo makes us use our audio guide on a less usual way visiting first these works where less people are standing! Despite this we enjoy a lot this exhibition which brings a attracting and very interesting view of a crucial period in the development of culture. Through the story of the life of Pietro Bembo, literary man, patron of arts, philologist and clergyman, the early renaissance is illustrated in all its different aspects. From the Venice of the late Quattrocento we make a voyage that brings us in the Rome of pope Paolo III Farnese (1468-1549), when Bembo is retiring in the capacity of cardinal. so we are admiring works of Mantega, Bellini, Rapfael, Titian, Michelangelo, Memling ... - sometimes less known works - bringing the story with other precious material like books, statues, documents, ornaments and a large tapestry.

 

 

 

 

De squares, particularly, are very attractive: besides the lively and smart Piazza Cavour, the more severe Piazza del Duomo, we find the Piazza della Frutta and the Piazza delle Erbe very charming: not only for the monumental Palazzo della Ragione, with on the ground floor, a kind of covered marked streets, were are installed tens of little shops, from butcher shops to cheese shops , from pasta shops to wine shops.

 

   
 

Piazza della Frutta

 

 

 

 

 

 

left: the entrance of the Palazzo della Ragione, with the gallery looking to the Piazza delle Erbe

right: the monumental hall, the "saloon", with its wooden boat hull roof and with its by astrological motifs painted walls. These frescos illustrate and explain the influence of the stars on human life and works according the theory of Pietro d'Albano. The original frescos were from Giotto - after he finished painting the Capella degli Scrovegni ( which we have visited last year) - but most of the frescos were faithful repainted by Nicolo Miretto and Stefano da Ferrara after the fire of 1420.

the Palazzo that was erected in 1218-1306 was till 1797 the seat of the civilian courts; probably it is unique in Europe for its dimensions as suspended hall: 82m long, 27 m wide, more than 27m high

 

 

 
 
 
 

above left: the Town hall immediately bordering to the Palazzo della Ragione

above right: the Oratorio di S Rocco (1525-1542)

middle right: piazza and via Cavour, for a while "a feeling of Spring" ....

left under: at the sottosalone, the street level of the Palazzo della Ragione, one of the shops, a buchery

right under: in the late afternoon, the via Roma shopping street and a surprising street-musician ... .

After some shopping and a visit of the big Feltrinelli bookshop in the via S. Francesco we return for a while to our hotel, before going out for dinner. We note that despite the very cold weather it's still very lively and busy. On this same Saturday afternoon in Greece it's a dull and sad affair because all shops are closed, like also on Monday and Wednesday afternoon!

 
 
 
 
 

 

 

Photo album

Back to the previous page: 4.Greece 7: spring, summer and autumn 2013. Ep 11

Back to the general overview, click here.

 

Top

 

Updated 8-dec-13
   
webmaster Q-Webbels