Home Boot Bemanning Project Fotoalbum Logboek Kortom Contact Links Franšais English

Retour à l' Aperçu général, cliquez ici.

in English Back to the general overview, click here.

 

Een korte verkenning van de Olymposregio en een bezoek aan de archeologische

plaats Dion, vanuit Litohoro

Une brève exploration de la région du mont Olympe et la visite du site archéologique

de Dion, au départ de Litohoro

in English A short exploration of the mount Olympos region and our visit of the ancient area

Dion, from Litohoro

( Litohoro, Dion, Paralia Katerini, Olympos Nat. Park, Palaia Panteleimonas )

 

     
 

Maandag 1 augustus 2011 - Lundi 1er août 2011 - Monday 1st of August 2011:

  • Lefkas => Litóhoro
  • wandeling in het stadje en de omgeving - promenade dans la petite ville et les environs - walk in town and surroundings

Dinsdag 2 augustus 2011 - Mardi 2 août 2011 - Tuesday 2nd of August 2011

  • de antieke site van Dion - le site antique de Dion - the ancient area of Dion
  • lunch in Paralia Katerinis - Lunch à Paralia Katerinis - Lunch at Paralia Katerinis
  • autotocht in Olympos Nat. Park - ballade en voiture dans le Parc Nat. de l'Olympe - trip by car in the Olympos Nat. Park

Woensdag 3 augustus 2011 - Mercredi 3 août 2011 - Wednesday 3th of August 2011

  • Olympos Nat. Park ( Moni Ag. Dionysios - Spilia Ithakisiou - kloof en waterval, gorges et chutes, gorges and waterfalls - Prionia, wandeling, ballade, walk
  • Stavros chalet, lunch
  • Palios Panteleimonas
  • Kato Olympos

Donderdag 4 augustus 2011 - Jeudi 4 août 2011 - Thursday 4th of August 2011

  • Litóhoro => Hortó
 
     

 

Maandag 1 augustus 2011 - Lundi 1er août 2011 - Monday 1st of August 2011

 

   

Lefkas - Litohoro

1. De Egnatia autoweg van Igoumentsa naar de Turkse grens; weinig of geen verkeer en verlaten tolposten. Komend van Lefkas rijden we de snelweg op even vóór Ioannina en verlaten deze een tiental kilometer na Alexandria om de ( deels nog oude ) National Road Thessaloniki-Athene op te rijden richting Katirini en Litohoro, aan de voet van de Olymposberg.

 

Wikipedia-Map of the Egnatia Highway http://en.wikipedia.org

   
 

 

1. L'autoroute Egnatia d'Igoumentsa à la frontière turque; peu ou pas de trafic et des postes de péage déserts. Venant de Lefkas nous prenons l'autoroute peu avant Ioannina pour la quitter quelques dix kilomètres après Alexandria et nous engager sur la National Road Thessaloniki-Athene ( encore en cours de réaménagement et d'élargissement ) en direction de Katirini et Litohoro, au pied du mont Olympe.

in English 1. The Egnatia motorway from Igoumentsa to the Turkish border; little or no traffic and deserted tollstations. Coming from Lefkas we take the motorway a little before Ioannina to leave it about ten kilometers after Alexandria for the ( partly old ) National Road from Thessaloniki to Athens, in direction of Katirini and Litohoro, on the foot of the mount Olympos.

 

1. Egnatia motorway between Metsovo and Grevena

 

[ maps: GNTO free map: www.gnto.gr ]

See about Dion: Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Dion,_Pieria ; see about the museum http://www.macedonian-heritage.gr/Museums/Archaeological_and_Byzantine/Arx_Diou.html ; about the Olympos National Park http://www.olympusfd.gr/us/default.asp

2. Litohoro, zicht vanuit onze kamer in Hotel Afroditi, de Olymposberg (5) in de (regen)wolken gehuld, net toen we terugkwamen van een verkenning van de omgeving, onderaan het stadje. ( 3-4)

 

3. 4.

2. Litohoro, vue de notre chambre à l' Hôtel Afroditi, le mont Olympe (5) dans les nuages et la pluie, peu après notre retour d'une promenade de reconnaissance des environs, en contrebas de la petite ville (3-4)

 

in English 2. Litohoro, view from our room at Hotel Afroditi, the mount Olympos (5) hidden in (rain)clouds, just when returning from a survey of the surroundings below the small town (3-4)

5.

 

 

 

 

Dinsdag 2 augustus 2011 - Mardi 2 août 2011 - Tuesday 2nd of August 2011

 

De antieke site van Dion - Le site antique de Dion - The ancient area of Dion

 

de heiligdommen - les sanctuaires - the sanctuaries

(will be developed, more comments coming later )

 

 

 

 

6-7 the sanctuary of Isis

 

 

 

   

8. Het bezoek aan deze site is als een parkwandeling: prachtige bomen, een grote varieteit aan planten (verklarende borden over flora en fauna), bronnen, beekjes en vijvertjes

8. La visite du site est telle une agréable promenade dans un parc: arbres parfois majestueux, végétation variée ( panneaux explicatifs concernant la flore et la faune), sources, ruisseaux, petits étangs ...

in English 8. The visit of the area is a nice walk in a park: beautiful trees, variety of vegetation (expl. panels about flora and fauna), springs, streams, small ponds ...

 
 

8.

   

9. the sanctuary of Isis, view from the overview platform

 

 

     
 

10.

 

11.

 

 

 

 

 

De top van de Olymposberg gehuld in zijn wolkenkroon

Le sommet du mont Olympe enveloppé dans sa couronne de nuages ...

in English The summit of the mount Olympos wrapped in its cloudcrown

( more comments coming later )

 

12. Het ( kleine ) Badhuis - Les ( petits ) Bains - The (small) Baths

 

 

 

 

de omwalde stad - la ville fortifiée - the fortified city

 

 

 

de stadsmuren; aangehaald door Tucydites als georganiseerde standplaats reeds bij de opmars van generaal Brasidas naar Chalkidike in 426 v.C; het hoogtepunt wordt gesitueerd tijdens de helleense periode maar de Romeinse consul Marcius Philippus die de stad in 169 v.C inneemt, drukt zijn bewondering uit voor de verdedigingswallen

les murs d'enceinte; cité par Tucydite; comme poste organisé déjà lors de l'avance du général Brasidas vers la Chalkidique en 426 av.J-C, l'apogée se situe à la p'[eriode hellénistique mais le consul romain Marcius Philippus qui prend la ville en 169 av.J-C, exprime son admiration pour ses fortifications.

in English the city walls; referred by Tucydite as a staging post on general Brasidas' advance into Chalkidike in 426 BC, at the Hellenistic period the city had splendid walls, and when in 169 BC the Roman consul Marcius Philippus captures the city he says his admiration for the walls

length 2.624 m wide 3m height 7-10m

acc. infopanel

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

14-15

 

 

14-15 Het (grote) Badhuis, rechts: vloermozaïek (detail)

Les (grands) Bains, à droite: mosaïque couvrant le sol (détail)

in English The (large) Baths, right: floor mosaic (detail)

( more comments coming later )

 

 

   

16. de Villa van Dionysos 17. de hoofdstraat

16. la Villa de Dionysos 17. l'artère principale

in English 16. the Villa of Dionysos 17. the main road

 
 

16.

 

 

17.

 

 

het museum - le musée - the museum

Het relatief kleine, maar mooie museum telt drie verdiepingen: op de benedenverdieping is een o.m. didactische tentoonstelling ondergebracht waar naast de bouwtechnieken ( badhuis constructie, waterhuishouding, materialen enz.) ook de archeologische conserveringstechnieken worden getoond en uitgelegd ); op de bovenverdieping zijn naast latere beelden ( o.m. uit de Romeinse periode ) de twee meest kostbare stukken tentoongesteld: de prachtige mozaïek met het Medusa-hoofd en de hydraulis, een voorloper van het orgel. We beginnen ons bezoek op de gelijkvloerse verdieping.

Le musée, relativement petit mais tout à fait charmant, compte trois niveaux: au sous-sol est e.a. installée une exposition à caractère didactique où sont montrées et expliquées outre les techniques de construction ( construction des bains, techniques de la gestion des eaux, matériaux, etc.) les différentes techniques de conservation archéologiques ; à l'étage supérieur sont exposées à côté de statues plus tardives ( e.a. de la période romaine ) les deux pièces les plus importantes: la magnifique mosaïque de la tête de Méduse et l'hydraulis, un ancêtre de l'orgue.

in English The rather small but nice museum contains three floors: at the basement there is a.o. an didactic exposition showing building technics ( construction of the baths, water technics, materials etc) and the different archeological conservation technics; at the upper-level is shown besides later statuettes ( a.o. from the Roman period ) the two most important pieces: the magnificent mosaic of the Medusa-head and the hydraulis, an ancestor of the organ

 

   

Zicht van een deel van de gelijkvloerse verdieping, waar de meeste beelden zijn tentoongesteld (zicht vanuit de ingang)

Vue d'une partie de la salle du rez-de-chaussée, où sont exposées la plupart des statues (vue de l'entrée)

in English View of a part of the ground floor room where the most of the statues are shown (view from the entrance)

 
 

18.

 

 

 

 

   

   
 

19. Statuette of Harpokrates, the companion of Isis

2nd century AD

sanctuary of Isis

 

20. Demeter

4th century BC

sanctuary of Demeter

 

21. Zeus Hypsistos

Roman Imperial times

sanctuary of Zeus Hypsistos

 

 

===>Fotoalbum: Dion & museum

 

 

 

Lunch in Paralia Katerinis - Lunch à Paralia Katerinis - Lunch at Paralia Katerinis

 

   

Naar onze mening behoort de kust van het wijde Olymposgebied zeker niet tot de aantrekkelijkste van Griekenland. Langs de lange lijn van zandstranden hebben populaire badplaatsen een chaotische uitbreiding genomen die, samen met de aaneengerijgde reeks campings, van de hele regio een smaakloos waterpretpark hebben gemaakt, geprangt tussen de spoorweg, de snelweg en de oude kustweg. Van enige urbanisatieplanning is daar geen sprake. De in de zomermaanden overvolle stranden zijn een populaire bestemming voor de wie Thessaloniki, Katerini en de andere steden uit het achterland wil ontvluchten.

Maar na ons bezoek aan de site van Dion zijn we op zoek naar een eetgelegenheid voor licht maar lekker middagmaal. Noch de ook al smaakloze tavernas rond de site, noch de eetgelegenheden in het overvolle Leptokaria kunnen ons bekoren. Met enige wanhoop en dus zonder enige verwachting rijden we naar het 20km noordelijker Paralia-Katerinis. (22) Hoewel ook al overvol, smaakloos - lelijk! - ondekken aan de haventje, net naast de vishal, het mooie en verzorgde terras van restaurant Molos !

 

 

 
 

22.

 

 

 

 

A notre avis la côte et le littoral de la large région de l'Olympe ne sont pas parmi les plus beaux de Grèce, et ceci est un euphémisme! Le long de cette longue ligne de plages de sable des stations balnéaires populaires ont connu un développement anarchique qui, avec la série presque ininterrompue de campings, ont fait de ce littoral un grand parc d'attraction aquatique du plus mauvais goût, coincé entre le chemin de fer, l'autoroute et l'ancienne route côtière. Pas de trace du moindre planning rationnel d'urbanisme. Les plages surpeuplées l'été sont une destination populaire pour qui veut fuir Salonique, Katerini et les autres villes de l'arrière pays, sans poser la moindre exigence qualitative.

Mais après la visite du site de Dion nous sommes à la recherche d'un bon mais léger repas. Ni les tavernes au goût médiocre autour du site, ni les restaurant dans Leptokaria bondé ne pourraient nous séduire. En désespoir de cause, nous repartons vers le nord, vers la petite station de Paralia-Katerinis à 20 km. (22) Bien que Paralia ne soit non moins surpeuplée et d'aspect tout aussi médiocre - moche! - nous découvrons face au petit port, jouxtant une modeste halle aux poissons - l'attrayante et très soignée terrasse du restaurant Molos !

in English In our opinion the coasts of the wide region of the Olympos are not the most beautiful of Greece, and this is an euphemism! Along this long line of sandy beaches the popular beach resorts knew an anarchistic development which , with the almost continuous series of campsites, made from this coast a big aquatic recreation park of the worst taste, stuck between the railroad, the highway and the ancient coastal road. No trace of the slightest rational town planning. The in the summer overpopulated beaches are a popular destination for those who want, without the slightest qualitative requirement, to run away from Thessaloniki, Katerini and the other cities of the hinterland.

But after the visit of Dion we are in search of a nice and light meal. None of the tavernas in the vicinity of the archeologic area, nor the restaurants in overcrowded Leptokaria could seduce us. As a last try, we leave northward, towards the small resort of Paralia-Katerinis at 20 km. (22) Although Paralia is even overcrowded and of an inferior aspect - ugly! - we discover in front of the small harbour, next to what seems to be a fishing market, the attractive and very well-kept terrace-restaurant Molos!

 

 

Paralia Katerinis, het haventje: de ingang, de S-kade ingenomen door vreselijk luidruchtige daguitstap-boten. Voor passanten met zeilboot is hier erg weinig plaats en aan de zeezijde is de centrale kade - een eilandje via een brug te bereiken - niet echt beschut. Zoals de meeste Griekse haventjes is Paralia Katerini een niet erg gastvrije haven, water en elektra zoek je hier tevergeefs!

     
 

23-24

 

 

Paralia Katerinis, le petit port: l entrée, le quai S occupé par de très bruyant bateau pour touristes. Celui qui passe ici avec son voilier trouvera peu de place et côté mer du quai central - en fait faisant îlot au milieu du petit port et accessible par un pont - les très rares places ne sont pas vraiment bien protégées. Paralia Katerini n'est comme la plupart des petits ports grecs que peu accueillant; on y cherchera en vain eau et électricité

in English Paralia Katerinis, the small harbour: de entrance, the S-quay crowded by very noisy tripper boats. For cruising people looking for a passage berth there is very scarce room and the seaside of the central quay - in fact an islet, access by passing a small bridge - is not really secure nor comfortable. Like most of the small Greek harbours, Paralia Katerini in not giving hospitality, nor water or electricity.

 

     

 

25. Paralia Katerinis, visserssloepen bij de vishal en het terrasrestaurant Molo, waar we een tsaziki, een heel vers knappende lekkere Mediterranean roka-sla en twee porties gegrilde sardienen geserveerd krijgen. De reeds volledig schoongemaakte sardienen (26) zijn hier een echte lekkernij!

 

 

25-26

 

25. Paralia Katerinis, barques de pêcheurs près de l'entrepôt de pêche et le restaurant-terrasse Molo, où nous nous faisons servir un tsaziki, une exquise Mediterranean salat - garniture de roquette bien fraîche et croquante - et deux portions de sardines grillées (26), qui déjà libérées de leur arête sont un vrai régal!

in English 25. Paralia Katerinis, small fishing boats close to the fishing hall and the terrace-restaurant Molo, where we order a tsaziki, a Mediterranean roka-salat and two portions of grilled sardines. The already boned sardines (26) are in this restaurant a real delight!

 

 

   

Terug in Litohoro, rijden we het Olypos National Park in tot bij de infokiosk, waar een sympathieke parkwachtster ons een kaart en een enqueteformulier overhandigd, en verder naar enkele stopplaatsen vanwaar we een prachtig uitzicht hebben op de Epineas-kloof.

Retour vers Litohoro et ballade en voiture dans le Parc National de l'Olympe jusqu'au kiosque d'information où une garde bien sympathique nous remet une carte du Parc ainsi qu'un questionnaire d'appréciation, puis nous faisons halte à quelques points de vue d'où le panorama que nous offrent les gorges d' Epineasest grandiose.

in English Back to Litohoro and short trip by car to the Olympos National Park info kiosk where we get a map and a survey form; at some stop places we have great panoramic views of the Epineas gorges

 

27.

 

Woensdag 3 augustus 2011 - Mercredi 3 août 2011 - Wednesday 3th of August 2011

 

Olympos National Park

 

   

 

28.

 

Moni Ag. Dionysios

   

   

29-31

Het oude Agios Dionysios klooster dat opnieuw wordt opgebouwd; links: de eetzaal

L'ancien monastère d'Agios Dionysios, en reconstruction; à gauche: le réfectoire

in English The ancient Agios Dionysios monastery, in reconstruction; left: the refectory

 

 
 
 

part of the information panel

 

 

 

Spilia Ithakisiou

 

   

32-34.

 

Rechts op de parking bij het klooster, leidt een pad (32) onderlangs het klooster naar de Holy Cave; het is ongeveer 20 minuten stappen, langs een kronkelend en erg schaduwrijk pad, zonder noemenswaardige moeilijkheden. Vanhieruit kan men in 3 tot 4 uur langs het kloofpad naar Lithohoro afdalen.

A droite sur le parking près du monastère, un sentier descend en contre-bas et mène en une vingtaine de minutes à la grotte sacrée, une promenade sans réelles difficultés à l'ombre de beaux arbres et suivant le cours du torrent. D'ici on peut regagner Litohoro en suivant le sentier des gorges, en 3 à 4 heures.

in English On the right, on the parking area close to the monastery, a path leads us in about 20 minutes to the Holy cave; a nice walk without real difficulties in the shade of various trees following the torrent running a little lower. From here Litohoro is at 3 to 4 hours walk, down by the gorge path.

 

kloof en watervallen - gorges et chutes - gorges and waterfalls

 

   
   

35.

 

 

Prionia

 

     

36-37.

 

Na het bezoek aan het klooster, de wandeling naar de Holy Cave en naar de waterval in de kloof, nemen we opnieuw onze wagen die we op de parking bij het klooster hebben gelaten om de naar de plaats Prionia te rijden via een goede, geasfalteerde weg.

Prionia ligt op 1100 m en is zowat het kruispunt van de Olympos-verkenning: op 18 km van Litohoro langs de geasfalteerde weg met - overvolle - parking (36), op 5 uur van Litohoro voor wie de wandeling langs het Epineaspad wil doen, en voor wie aan de beklimming van de Olympos begint is de A-berghut Spilios Agapitos ( of ook Zolotas genoemd ) op 3 tot 4 uur stevig stappen. In de A-berghut kan men overnachten (slaapgerief wordt er geleverd) en eten. Van de A-berghut wacht de moedige beklimmer nog een niet eenvoudige inspanning van een drietal uur naar de top. Dit laatste deel van de beklimming is echter voorbehouden aan geoefende lui!

Niet echt voor ons dus, en onze korte verkenning van het gebied laat zulks hoe dan ook niet toe. Naast de tijd nodig voor de beklimming zal men ook de nodige voorafgaande rusttijd voorzien en recuperatie na de beklimming; ook i.v.m. de weersomstandigheden moet ruim tijdspeling worden voorzien.

Tijdens ons verblijf van 3 nachten in Litohoro hadden we twee zware onweders telkens in de vooravond. We hoorden het verhaal van een man die bij een van de onweders op terugweg was vanop de top, toen het onweer daar in de vroege namiddag losbarstte: hij vreesde er niet levend vanaf te komen...

Helemaal niets voor ons dus ... ook hier moet je je limieten kennen en aanvaarden, zoals in het zeilen. Een klein onschuldig voorproefje dan toch wel. Vanuit Priona zullen we een half uur naar boven stappen (37), en een half uur terug, zo spreken we af.

Op de terugweg hebben we een eenvoudige lunch in de laagstgelegen chalet, Stavros - langs de weg op 10km van Litohoro -, voor we, via de autosnelweg, naar het gerestaureerde bergdorp Palios Panteleimonas rijden, op een 20-tal km ten zuiden van Litohoro. Het bezoek aan dit weliswaar nu erg toeristisch dorpje werd ons stevig aangeraden door de vriendelijke parkwachtster.

 

Après la visite du monastère, la promenade vers la Grotte sacrée et vers la cascade dans les gorges, nous reprenons la voiture que nous avions laissée au parking du monastère pour rejoindre le lieu-dit Prionia en suivant une belle route asphaltée.

Prionia est à 1100 m d'altitude est est une sorte de carrefour de l'exploration de l'Olympe: à 18 km de Litohoro par la route asphaltée, bien plein (36), à 5 heures de Litohoro pour qui veut faire la promenade par le sentier d'Epineas, et pour les courageux qui entreprennent la montée au sommet de l'Olympe le refuge A-Spilios Agapitos ( ou Zolotas ) est à 3-4 heures de bonne marche. l'on peut passer la nuit au refuge où sont fournis couchage et repas. Du refuge la montée au sommet exige encore quelques trois heures de sérieux efforts jusqu'au sommet. Cette dernière partie de l'escalade s'adresse en fait seulement à des candidats expérimentés!

Pas vraiment pour nous donc pareil exploit, puis notre brève exploration de la région ne le permettrait de toute façon pas. En plus du temps requis pour l'escalade il faudrait également prévoir du temps de repos avant et de récupération après la montée; il faudrait également suffisamment de délais-météo.

Au cours de notre séjour de trois nuitées à Litohoro nous avons eu en début des deux premières soirées un gros orage. Nous avons entendu le témoignage d'un homme qui lors du premier orage qui s'était déjà déclaré en début d'après-midi sur le sommet redescendait vers le refuge: il avait pensé ne pas en revenir vivant...!

Pas pour nous donc, que tout cela ... dans ce genre d'exploit il faut connaître ses limites et les accepter, comme en navigation. Mais une petite ballade innocente, ça oui. De Priona nous marcherons une demi-heure et en compterons autant pour redescendre!

Sur la route du retour nous nous arrêtons pour un simple et léger repas au chalet inférieur , Stavros - au-dessus de la route à 10km de Litohoro -, avant de partir par l'autoroute vers le village restauré de Palios Panteleimonas, à une vingtaine de kilomètres au sud de Litohoro. La visite de ce petit village, quoique fort touristique, nous avait été vivement conseillée par la sympathique garde du Parc National.

 

in English After the visit of the monastery, the walk towards the Holy Cave and towards the waterfall in the gorges, we take again the car which we had left at the parking near the monastery, to join the locality of Prionia by following a nice asphalted road.

Prionia at 1100 m of altitude is a kind of crossroads for the exploration of the Olympos: at 18 km from Litohoro by the asphalted road, with a crowded parking area at the end (36); at 5 hours from Litohoro for them doing the walk by the path of Epineas; and, for the brave who wants to perform the climb to the top of the Olympos, the A-refuge Spilios Agapitos (also named Zolotas) is at 3-4 hours, after a serious effort! In the A-refuge you can stay overnight, beddings and meals are provided. From the refuge the climb to the summit requires also three to four hours. This last part is in fact reserved for more experienced candidates!

Not really for us such an exploit! Anyway, our brief exploration of the region would not allow it: besides time required for the climb it would also be necessary to plan time for rest before and after the ascent, and also time in relation to the weather conditions.

During our three overnight stays in Litohoro we had during the two first evenings a big thunderstorm. We heard the experience of a man who was returning to the refuge after the climb when the first thunderstorm started, earlier than in Litohoro: he was thinking that he wouldn't survive!

So, certainly not for us thus! You have to know your limits and to accept them, for mountain exploration just like in navigation. But a short, innocent walk, is ok. From Priona we shall walk half an hour up, half an hour down, just to have a small taste!

On the return we stop for a simple and light meal in the lower chalet, Stavros - just above the road at 10km of Litohoro -, before leaving by the highway towards the restored village of Palios Panteleimonas, about twenty kilometres south of Litohoro. The visit of this small village, although very touristic, had been strongly recommended by a friendly guard of the National park.

 

Palios Panteleimonas

 

   

38.

Zicht van Palios Panteleimonas vanop de weg vanuit Neos Panteleimonas

Vue sur Palios Panteleimonas de la route de Neos Panteleimonas

in English View of Palios Panteleimonas from the road coming from Neos Panteleimonas

 

 

 

    10-feb-1908.jpg" width="461" height="307">  

39-40

Panteleimonas, een van de talrijke gerestaureerde oude huizen, meestal als hotel en de Plateia

Panteleimonas, une des nombreuses maisons anciennes restaurées, la plupart en hôtel , et la Plateia

in English Panteleimonas, one of the numerous mainly as hotel restored old houses, and the Plateia

 

   

41. Een ijsje en een frappé in het typische hotel-restaurant To Agnanti; genietend van het mooie en wijde uitzicht; helemaal op de achtergrond de hier onzichtbare, erg lelijke kustplaatsen

une glace et un frappé à la terrasse de l'hôtel-restaurant typique To Agnanti, nous profitons de la belle et large vue tout au fond, ici perdue dans la brume la laideur des station balnéaires

in English an ice cream and a frappé at the terrace of the typical hotel-restaurant To Agnanti, enjoying de nice and wide view; on the background here invisible in the mist the awful beach resorts

 

 

 

 

Kato Olympos

 

 

Geiten en koeien op de weg in het Kato Olymposgebied - de Lage Olympos - tussen Panteleimonas en Kallipefki

Chêvres et bovins sur la route par le Kato Olympos - le Bas Olympe - entre Panteleimonas et Kallipefki

in English Goats and cows on the road in the Kato Olympos - the Lower Olympos - between Panteleimonas and Kallipefki

 

42-43

 

   

44. zicht op de meer zuidelijke Kato Olympos - de Lage Olympos - vanop de weg van Kallipefki naar Leptokaria

vue de la route de Kallipefki vers Leptokaria sur le Kato Olympos, - le Bas Olympe - qui s'étend au sud de l'Olympe

in English view of the Kato Olympos, - the Lower Olympos - south of the mount Olympos, looking from the road from Kallipefki to Leptokaria

 

 

 

 

 

   

45.

Litohoro aan de voet van de Olymposberg, die drie toppen telt: de Skolio (2911 m), de troonvormige Stefani waar Zeus heerst (2009 m) en de hoogste, de Mytikas (2917 m)

Litohoro au pied du mont Olympe, qui compte trois sommets: le Skolio (2911 m), le Stefani en forme de trône où règne Zeus (2009 m) et le plus haut , le Mytikas (2917 m)

in English Litohoro at the foot of mount Olympos, with three summits: the Skolio (2911 m), the throne-shaped Stefani where Zeus is reigning (2009 m) and the highest top, the Mytikas (2917 m)

 

===> Fotoalbum - Abum-photos - in English Photo album: Litohoro & Olymposregion

 

Terug naar Griekenland (5): lente en zomer 2011

Retour à la page La Grèce (5): le printemps et l'été 2011

in English Back to the page Greece (5): Spring and summer 2011

Terug naar hoofdpagina LOGBOEK

Retour à l' Aperçu général, cliquez ici.

in English Back to the general overview, click here.

Top
Updated 10-feb-19
   
webmaster Q-Webbels