Home Boot Bemanning Project Fotoalbum Logboek Kortom Contact Links Français English

 

en francais le récit de Kaat est à lire plus loin sur cette page, cliquez ici

in English You can read Kaat's story below on this page, click here

en francais Retour à l' Aperçu général, cliquez ici.

in English Back to the general overview, click here.

Kaat vertelt een Grieks pechverhaal.

 

Een paar weken geleden had er al een rood lampje gebrand, een rood verklikkerledje op het dashbord van de auto. We waren toen op weg van Evgiros (Lefkas) naar Vafkeri en het was erg warm. We zijn toen onmiddellijk gestopt en uitgestapt ... om vast te stellen dat blijkbaar een van de portieren niet goed dicht was; enfin, dat dachten we, want daarna was het lichtje uit.

 

   
   

Op weg naar het Pilionschiereiland en Hortó was het ook heel erg warm, maar door de airco en het weinige verkeer merkten we daar niks van: we konden goed doorrijden. Toen, na Itea, begon de klim over de uitlopers van de Parnassos (2457m). We maakten een korte stop in Amfissa, op zoek naar een restaurantje - het was intussen 14 uur en enige honger liet zich voelen - maar we besloten toch verder te rijden want we vonden op dit warme uur niets leuks.

 

Amfissa leek al te slapen en waarschijnlijk worden de restaurants pas 's avonds wakker als het koeler wordt. Wij dus verder, de bergen in. We misten op deze erg kronkelige weg, wegens niet zo goed zichtbaar achter een bocht, nog een terrasje dat misschien niet onleuk was. Dus verder op weg naar de bergpas. Plots roept Eric: de temperatuurmeter staat in het rood ... en hetzelde verklikkerlichtje brandde weer! Onmiddellijk gestopt en gewacht. Op deze "drukke" weg naar het noorden was het doodstil op het geraas van de ventilator van onze auto na. We wilden de motorkap openen maar het slot weigerde. Na verschillende pogingen - en zelfs na het consulteren van de handleiding op zoek naar een noodmiddel om de kap te openen - lukte het niet.

 

[ free maps: GNTO www.gnto.gr ]

Na tien minuten "afkoeling" probeerden we verder te rijden maar na 100 m stond de naald weer in het rood - niet verder rijden dus, pechdienst EuropAssistance opbellen.

 

We doen ons verhaal. Griekenland. Contractnummer, nummerplaat. Op weg van Amfissa naar Lamia, motorpech. Waarschijnlijk de koeling. Stilte . Na enige verificatie want eerst zien of U wel verzekerd bent, vervolgt de (Nederlandstalige) jongedame aan de lijn, het spijt mij , Meneer, u bent wel verzekerd voor de auto maar niet voor de motor, ik moet onmiddellijk afsluiten, want het is erg druk. Waarschijnlijk zijn in de zomer jonge (tijdelijke ?) krachten wat Nederlandsonkundig, vanwaar de spraakverwarring. En de drukte zou het ongeduld om af te sluiten (moeten) verklaren! We protesteren, wijzen op de vergissing, we moeten aandringen. Eindelijk heeft de pechverhelpster het probleem begrepen, dat we in Griekenland met onze auto "in panne" stonden en dat het defect waarschijnlijk te wijten was aan de motorkoeling! Nadat we opnieuw alle situeringsgegevens verstrekt hadden bleef er niets over dan wachten...

We vragen ons af hoe deze oproep in een echte dringende noodsituatie zou verlopen, want blijkbaar zijn administratieve verificaties absoluut prioritair. En wat indien onze communicatiemogelijkheid slechts heel beperkt was geweest? Dit is dus niet echt geruststellend.

Na ongeveer twee uur belt ons een Griekse dame op om de pechverhelping verder te regelen. Opnieuw moeten we preciseren op welke weg we ons bevinden. We trachten erg nauwkeurig te zijn en halen onze Michelin-kaart erbij om de nummer van de weg op te geven want bordjes staan hier natuurlijk niet. Hoever precies van Amfissa en van Lamia, wordt ons gevraagd. We schatten ongeveer 15 km voorbij Amfissa en ongeveer 3 tot 5 km verder dan een lager gelegen tankstation.

   

Een half uur later arriveert dan de takelwagen. Enkele droge glutenvrije koeken hadden onze honger wat gestild maar we zaten bijna door onze watervoorraad heen. De depanneur is erg vriendelijk en efficient. maar spreekt alleen Grieks. Behelpen dus. Waar hij ons naartoe brengt? Naar Lamia, naar dé Ford garage. Ok, rijden maar... ja, maar eerst nog stoppen aan een volgend tankstation, boven op de bergpas. Onze takelman wil er tanken, en een frappé drinken, en ook nog, een andere defecte wagen mee wegslepen. Na een half uur zijn we dan eindelijk op weg naar Lamia langs de prachtige bergweg E65, naar dé Ford garage ... die, als we toekomen, gesloten is! Wat nu? Van EuropAssistance geen antwoord op onze talrijke en lange oproeppogingen ( als we hen eindelijk rond 22 uur vanuit ons hotel in Lamia kunnen contacteren vernemen we dat de wachttijd toen minstens 25 minuten was: je zult dus best over een uitmuntende GSM batterij beschikken, reageren we! ) en de Griekse correspondente is wegens privénummer niet bereikbaar. De vriendelijke takelman heeft dan maar een taxi gebeld die ons naar het stadscentrum brengt. Het is een beetje akelig om een geladen auto achter te laten aan de deur van een gesloten garage in een klein-bedrijven zone in de stofferige buitenwijk van een onbekende stad.

 

Lamia, geen haar op ons hoofd dat er ooit aan had gedacht dáár een hotelkamer te nemen en in deze warme, vrij verlaten en - volgens onze reisgids - eerder monotone stad een avond door te brengen. Hoewel het stadscentrum met zijn vervelende flatgebouwen en rechthoekig stratenplan echt niet veel interessants te bieden heeft, hebben we in een klein straatje - dicht bij het centrale plein, enige wat levendige en niet onaangename uitzondering - toch een leuke fistaria gevonden waar we nog lekker gegeten hebben ook!

 

Maar wat nu met die auto ?

's Morgens halfnegen staan we terug aan het Ford-agenschap, een heel moderne garage met - te - grote toonzaal. Het is er nu, in volle vakantiemaand, wat verlaten maar anders moeten naar onze schatting in de verschillende en talrijke werkplaatsen en serviceafdelingen toch heel wat mechaniciens werken. Aan de koetswerkafdeling bekommeren de twee aanwezige technici zich om de sluiting van de motorkap. Vermits ook hier ongeveer iedereen uitsluitend Grieks spreekt is het weer behelpen. Vrij snel slagen de twee mannen erin de kap te openen met behulp van een heel lange stevige ijzerdraad die ze vanonder de bumper, achter de ventilatierooster deskundig naar het weigerende slot loodsen. Het euvel - een gebroken kunststof verbindingstuk - wordt in enkele minuten vervangen, waarna onze wagen naar de afdeling Mechaniek wordt gereden, waar nu maar één technieker aktief is. Opnieuw leggen we zo goed als we kunnen het koelprobleem uit. Een eerste onderzoek lijkt geen opheldering te brengen. Na overleg met de werkplaatsleider, die uit zijn kantoortje waar talrijke computers prijken ter hulp wordt geroepen, wordt er besloten proefondervindelijk te werk te gaan. Gedurende een uur laat men onze motor stationair draaien, echter zonder dat dit finaal tot enige duidelijke conclusie leidt. De temperatuur blijft normaal. Men stelt ons gerust, maar wij vertrouwen de zaak niet en dringen aan op verder onderzoek. Een proefrit moet uitsluitsel brengen. Eric moet naast de mechanicien plaatsnemen en aan 190 km/h raast de man over de ringweg tot, aan het einde van de rit, de temperatuuraanduiding plots in de rode zone gaat!

Niet één maar twee hoofden buigen zich dan over het probleem. De thermostaat wordt vervangen - want die kon misschien haperen, oordeel waar onze, door ons ter consult opgebelde, Belgische garagist zich kan bij aansluiten. Nieuwe koelvloeistof komt deze die men tijdens de operatie vrijelijk over de parking had laten lopen, vervangen - de wagen was hiervoor half buitengereden - en klaar zijn we dan voor een nieuwe helse proefrit. Deze eindigt tot grote wanhoop van beide vakmannen, met dezelde vaststelling: rood verklikkerlichtje en naald van de temperatuurmeter in de rode zone! Opnieuw wordt de wagen binnengereden en de twee deskundigen verdwijnen achter de motorkap. Vanuit de receptieruimte trachten we hun volgende interventie te volgen waarvoor ze achtereenvolgens de versterking krijgen van de receptionist, van de koetswerkmechaniciens en van de twee stockbeheerders, waarvan een van beide in een smetteloos wit hemd en dito broek al de hele morgen blijkbaar erg veel moeite deed om enige andere bezigheid te vinden dan het halen van enkele gekoelde koffies. De enige aanwezige verkoper in de erg ruime toonzaal komt hen niet vervoegen want die heeft te druk om afwisselend zijn aandacht te houden bij het patience kaartspel op zijn laptop en bij het gadeslaan van een jonge hooggehakte jongedame die met een zachte doek in kleine lichte cirkelvormige bewegingen de fonkelende koetswerken van de tentoongestelde wagens streelt.

   

na de demontage van de kamer van de luchtfilter bleek dat een muis er haar voorraad had opgeslagen. De verharde broodresten werden vakkundig verwijderd, en de electrische draden werden hersteld .

 

Nadat heel wat onderdelen zijn gedemonteerd en de wagen tot tweemaal toe met de pneumatische brug is opgetild, verschijnt plots een luid lachende, en knorrende geluiden producerende werplaatsleider. Met een mimiek die hij zo aanschouwelijk als mogelijk tracht te maken, deelt hij ons mee dat een muis - jawel, het knaagdier - oorzaak is van alle kwaad. Deze pontikos had in onze motor gewoond en had er niet alleen haar hele voorraad - waaronder heel wat stukken, nu totaal uitgehard brood - in de luchtfilterkamer opgestapeld maar het diertje had zich ook te goed gedaan aan de isolatie van de electrische draden van de temperatuurmeter!

De herstelling van de schade en de computerafstelling van de motor nemen nog een klein half uur in beslag, en, voor alle zekerheid wordt, helaas, o gruwel, nog een laatste helse testrit als onontbeerlijk geacht ...

 

Om half twee konden we eindelijk uit Lamia wegrijden, slechts 116 euro lichter maar met de vaste overtuiging dat Griekse testritten absoluut te mijden zijn ... als de dood!

 

Terug naar de vorige pagina, (4.4) Na de terugkeer uit Horto, lente en zomer 2010 in de Ionische Zee klik dan hier.

Top

 

======================================================================================================================

Kaat raconte une panne grecque!

 

Il y a quelques semaines déjà la petite lampe rouge s'était soudain allumée, une petite lampe d'avertissement rouge au tableau de bord de la voiture. Nous étions alors sur la route d'Evgiros (Lefkas) à Vafkeri et il faisait très chaud. Nous nous sommes immédiatement arrêtés ... pour constater qu'apparemment une des portières n'était pas bien fermée; enfin, c'est ce que nous pensions car ensuite la petite lampe ne s'est plus rallumée.

 

   
   

Lorsque nous sommes partis vers la péninsule du Pilion et Hortó il faisait, également, très chaud, mais grâce à la climatisation et le peu de traffic nous ne nous en rendions pas trop compte et nous avancions bien. Après Itea ce fut la montée pour la traversée des contreforts du mont Parnasse (2457m). Nous avons fait une brève halte à Amfissa à la recherche d'un restaurant - il était déjà passé deux heures et une petite faim se faisait sentir - mais ne trouvant rien d'agráble ouvert à ces heures les plus chaudes, nous avons décidé de pursuivre notre route.

 

Amfissa semblait déjà faire la sieste et apparemment les restaurants n'ouvrent-ils que lorsque vient la fraîcheur du soir. Nous voilà donc nous engageant dans les montagnes. Nous avons sans doute encore raté une petite terrasse probablement pas désagráble, peu visible derrière un tournant, la route devenant très sinueuse. En route donc vers le col. Soudain Eric s'inquiète: la température du circuit de refroidissement est dans le rouge ... et la même petite lampe rouge s'alluma! Arrêt immédiat. Attente. Sur cette route importante vers le nord, il règnait un silence absolu, à l'exception du vrombissement du ventilteur de refroidissement. Tentative d'ouverture du capot. Refus de la fermeture. Nouvelles tentatives, vaines. Vaine aussi notre recherche dans le manuel de bord afin de trouver une indication utile.

 

[ free maps: GNTO www.gnto.gr ]

Après avoir laissé "refroidir" le moteur pendant une dizaine de minutes nous avons essayé de repartir mais après une centaine de mètres l'aiguille se retrouva à nouveau dans la zone rouge. Nouvel arrêt donc. Là, nous avons décidé de faire appel à EuropAssistance, notre assistance voyage.

Nous faisons brièvement - en néerlanandais - notre récit. Griekenland. Contractnummer, nummerplaat. Op weg van Amfissa naar Lamia, motorpech. Waarschijnlijk de koeling. [ Grèce, numméro de contrat, numéro d'immatriculation. Sur la route d'Amfissa vers Lamia, panne de moteur. Probablement le refroidissement ] Silence. Après quelque vérification want eerst zien of U wel verzekerd bent [car d'abord vérifier si vous êtes bien assuré ], la dame (jeune à ce qu'il nous semble et assurément néerlandophone ) poursuit, het spijt mij , Meneer, u bent wel verzekerd voor de auto maar niet voor de motor, ik moet onmiddellijk afsluiten, want het is erg druk.[ je regrette, Monsieur, vous être bien assuré pour la voiture mais pas pour la moto { la moto = de motor/motorfiets, le moteur = de motor en néerlandais} je dois immédiatement interrompre la communication car nous sommes très occupés ]. Sans doute que l'été certains jeunes collaborateurs (temporaires ?) ont des connaissances langagières quelque peu limitées, ce qui expliquerait le quiproquo. Et les (trop) nombreux appels devraient expliquer l'impatience afin de couper court à notre appel! Nous protestons, signalons l'erreur, il nous faut insister. Puis, enfin, notre interlocutrice comprend le problème, que nous sommes "en panne", en Grèce, qu'il s'agit de notre voiture, que la panne est probablement due à un problème de refroidissement. Après avoir une nouvelle fois expliqué où nous étions en panne, il ne nous restait qu'à attendre ...

Nous nous demandons tout de même ce qui se serait passé dans une situation de véritable urgence, étant donné la priorité absolue pour le vérification administratives. Et si nous n'avions disposé que d'une possibilité de communication très limitée? Tout ceci n'est donc vraiment pas rassurant.

Environ deux heures plus tard c'est une correspondante grecque qui nous appelle afin d'organiser le dépannage. A nouveau nous devons préciser sur quelle route nous nous trouvons. Nous tentons d'être très précis et consultons la carte Michelin pour y relever le numéro de la route car ici évidemment point de panneaux portant cette indication. A quelle distance précise d' Amfissa et de Lamia, nous demande-t-elle. Nous pensons être à environ 15 km passé Amfissa et à environ 3 à 5 km passé la station de carburant située en aval.

 

   

Une demi-heure plus tard la dépanneuse nous rejoint. Les quelques biscuits secs, exempt de gluten qu'Eric avait pris, avaient quelque peu calmé notre faim mais notre réserve d'eau commençait à se réduire. Le depanneur est très aimable et efficace, mais il ne parle que le grec. Il nous faut donc nous débrouiller. -Où il compte nous emmener? A Lamia, au garage Ford. Très bien, alors, en route ... oui, mais d'abord encore un arrêt à la station d'essence suivante, au sommet du col. Notre dépanneur veut y faire le plein, et boire un frappé, et puis encore, prendre une autre voiture en panne en remorque. Une demi-heure plus tard, nous sommes enfin en route pour Lamia en suivant cette belle route E65 qui traverse la montagne, vers le garage Ford ... qui, lorsque nous arrivons, sera déjà fermé! Que faire? A EuropAssistance pas de réponse à nos tentatives d'appel longues et répétées ( quand enfin vers 22 heures nous réussissons à les contacter de notre hôtel à Lamia, nous apprenons que le temps d'attente était d'au moins 25 minutes cette après-midi: il faut donc impérativement disposer d'une excellente batterie de portable ), et la correspondante grecque disposait d'un numéro privé. Le dépanneur aimable nous a alors appelé un taxi qui nous a déposé dans le centre ville. Néanmoins nous étions un peu inquiets d'abandonner notre voiture, chargée, devant la porte d'un garage fermé dans la zone PME à la périphérie poussiérieuse d'une ville inconnue.

 

Lamia, jamais l'idée nous aurait effleuré d'y chercher une chambre d'hôtel et de passer une soirée dans cette ville surchauffée, plutôt déserte et de surcroît d'après notre guide de voyage assez monotone. Bien que le centre-ville avec ses immeubles ennuyeux et son plan de rues rectangulaire n'ait vraiment rien d'intéressant à nous offrir, nous avons tout de même trouvé dans une petite rue - près de la place centrale, seule exception quelque peu animée et non désagréable - une fistaria plaisante où, de plus, nous avons pas mal soupé!

 

Mais alors la voiture ?

Le matin à 8h30 bnous nous sommes à nouveau devant le dépositaire Ford, un garage très moderne avec une salle d'exposition bien trop grande. Il y fait, en plein mois de vacances, un peu désert mais en temps normal, selon nous, de nombreux mécaniciens doivent s'activer dans les différents ateliers et points de service . A l'atelier de carrosserie les deux seuls techniciens présents s'occupent de notre fermeture de capot. Comme ici aussi, tous ne parlent grec à nouveau nous devons nous débrouiller pour expliquer le problème. Les deux hommes réussissent assez rapidement d'ouvrir le capot en passant un long fil de fer par dessous le pare-choc et en le guidant de façon experte par derrière la grille de ventilation vers la fermeture bloquée. La piece défectueuse - une tige en plastique dont l'articulation est rompue - est remplacée en quelques minutes, après quoi notre voiture est dirigée vers la section Mécanique, où nous remarquons que seul un mécanicien est présent. De nouveau nous expliquons tant bien que mal notre problème de refroidissement. une première investigation ne semble pas concluante. Après avoir consulté le chef d'atelier, qui de son bureau équipé de nombreux ordinateurs est appelé à la rescousse, décision est prise de passer à la phase plus expérimentale. pendant environ une heure on fera tourner notre moteur au régime stationnaire, mais, finalement, sans que ceci mène à une conclusion évidente. La température semble rester normale. Alors, faute de mieux, on tente de nous rassurer mais nous n'avions pas confiance et nous insistons pour qu'on poursuive les investigations. Un essai sur route devra être concluant. Eric doit prendre place à côté du mecanicien et à 190 km/h l'homme lance la voiture sur la modeste voie express en direction des montagnes et d'Athènes, jusqu'à ce que en fin de course, le turbo à plein régime passant en brusque décélération, l'indicateur de température vire - enfin - soudain au rouge!

Pas une mais deux têtes se concentrent alors sur le problème. le thermostat est remplacé - car celui-ci pourrait avoir des ratées, jugement auquel notre garagiste belge, que nous avions appelé en consultation, pouvait se rallier, cela s'étant déjà présenté sur ce modèle. Du nouveau liquide de refroidissement vient remplacer celui que l'on avait laissé pendant l'intervention couler librement sur le parking - la voiture ayant été sortie de moitié à cet effet - et nous voici alors prêts pour une course infernale. Celle-ci se termine au grand désepoir des deux spécialistes avec la même constatation: avertisseur rouge allumé et aiguille de la jauge de température dans le rouge! A nouveau on rentre la voiture et mecanicien et chef d'atelier disparaissent derrière le capot. Cantonnés dans l'espace de réception nous essayons de suivre l'intervention suivante pour laquellle les deux hommes reçoivent successivement le renfort du receptionniste, des mécaniciens du service carrosserie et des deux magasiniers, dont l'un des deux en pantalon blanc immaculé et chemise de même couleur déjà pendant toute la matinée avait fait des efforts afin de trouver une autre occupation que celle d'aller chercher des cafés frappés. Dans la grande salle d'exposition le seul vendeur présent ne vient pas les rejoindre car il a fort à faire afin de partager toute son attention entre le jeu de patience sur son ordinateur et l'observation de la jeune femme haut perchée sur ses talons qui d'un lent mouvement circulaire avec un doux tissus caresse les carrosseries étincelantes des voitures exposées.

   

après le démontage de la chambre du filtre à air il apparaît qu'une souris y avait entreposé ses provisions. Les restes de pain durcis sont judicieusement retiré, et les fils électriques remplacés.

 

Après que de nombreuses pièces sont démontées et que la voiture par deux fois a été élevée sur le pont hydraulique, le chef d'atelier apparaît soudain riant aux éclats et produisant des grognements bien étranges. Nous craignons d'abord la crise de nerfs aiguë mais par une mimique qu'il veut aussi représentative que possible, il nous fait savoir qu'une souris , eh oui, ce petit mammifère rongeur - est a l'origine de nos ennuis. Ce pontikos avait elu domicile dans notre moteur et avait non seulement transféré toutes ses provisions - parmi lesquelles des morceaux de pain, maintenant bien durs - dans la chambre du filtre à air mais le petit animal avait également fait un festin de l'isolation des fils électriques de l'indicateur de température du circuit de refroidissement!

La réparation des dégâts et le réglage par ordinateur du moteur demandent encore une petite demi-heure mais pour toute sécurité, hélas, quelle horreur, un dernier essai infernal est jugé indispensable ...

 

A une heure et demie nous pouvions enfin quitter Lamia, allégés de seulement 116 euros mais avec la ferme conviction que les essais sur route grecs sont absolument à éviter ... comme la peste mortelle!

 

retour à la page 8 - 4,Grèce(4): Le printemps et l' été 2010 en Mer Ionienne

en francais Retour à l' Aperçu général, cliquez ici.

Top

 

======================================================================================================================

 

in English

Kaat tells the story of a Greek breakdown.

 

A few weeks ago already the small red led had suddenly lighted, a small red led on the dashboard of the car. We were then on the road from of Evgiros ( Lefkas) to Vafkeri and it was very hot. We stopped immediately to notice that apparently one of the doors was not well closed; finally, that's what we thought because thereafter the led didn't light any more.

 

   
   

When we left Lefkas towards the peninsula of the Pilion and Hortó - to spend there a couple of weeks -, it was very hot too, but thanks to the air conditioning and little traffic we didn't too much realize it and we made a good progress. After Itea we entered into the mountains crossing the foothills of the mount Parnassos (2457m) . We made a brief stop in Amfissa in search of a restaurant - it was already after 2p.m. and we were feeling a little hunger - but finding nothing nice opened on these hottest hours, we decided to continue our road.

 

Amfissa seemed having already a snooze: apparently the restaurants open only when the coolness of the evening is coming. So we turned into the mountains. Probably we also still missed a small but not displeasing terrace, little visible behind a bend, the road becoming very sinuous. On the way thus towards the pass, suddenly Eric worries: the temperature gauge of the cooling circuit is in the red and the red led is lighted! We stop the car Immediately.On this important road to the north, we could hear only the silence and ... the humming of the fan of the cooling system. We try to open the hood. The lock refuses. New attempts, in vain. Vain also our search in the users manual trying to find a useful indication.

 

[ free maps: GNTO www.gnto.gr ]

After having let "cool" the engine during about ten minutes we tried to restart but after hundred of meters the needle went again in the red zone. New stop thus. Then, we decided to call EuropAssistance, our travel assistance company. .

Briefly, in Dutch, we tel our story. Griekenland. Contractnummer, nummerplaat. Op weg van Amfissa naar Lamia, motorpech. Waarschijnlijk de koeling.Griekenland. [translation: Greece, number of our contract, registration number, on the road from Amfissa to Lamia, engine breakdown. Probably the cooling system ] Silence. After some check want eerst zien of U wel verzekerd bent [ translation: because at first we have to verify if you are insured well ], the lady ( a young person, we think, and undoubtedly Dutch speaking) continuous, het spijt mij, Meneer, u bent wel verzekerd voor de auto maar niet voor de motor, ik moet onmiddellijk afsluiten, want het is druk erg. [ translation: I'm very sorry, Sir, you're insured well, for the car but not for the motorbike {the motorbike = de motor / de motorfiets, the engine = de motor, in Dutch} I have to break off at once this call because it's very busy ]. Perhaps that in the summer some young temporary employees have a little limited linguistic knowledge, what would explain the mistake. And the too many calls should explain the impatience to interrupt the call! We protest, we indicate the mistake, we have to insist. Then, finally, the person on the line understands the error and our problem, that we have an engine breakdown, in Greece, that it's about our car, that the breakdown is probably due to a cooling problem. Having explained again where we were, the only thing we could do was waiting...

Anyway we wonder what would happen in a situation of real emergency, when absolute priority is given to administrative check. And what if we had had only the possibility of very limited communication? All this is thus not really reassuring.

Approximately two hours later a Greek correspondent calls us to organize the service of a breakdown lorry. Again we have to specify on which road we are. We try to be very precise and consult our Michelin-roadmap to find the road number because here obviously there are no panels with this indication. At which precise distance from Amfissa and from Lamia we are, she asks. We think being approximately 15 km after Amfissa and in approximately 3 to 5 km after a downhill service station.

   

One half an hour later the tow truck arrives. Some dry gluten-free biscuits, which Eric had taken, have a little calmed our hunger but our water in reserve was reducing. The tow truck driver very kind and effective, but he speaks only Greek. We have to manage - Where will he take us to? To Lamia, to the Ford garage. Very well, then, let's go., yeah, but first another stop, at the next gas station, at the top of the pass. Our rescueman wants to fill up there, he wants drink a frappé - a cold coffee -, and pick up in towing there also an other car. Half an hour later, we are finally heading for Lamia on this beautiful road E65 which crosses the mountains, towards the Ford garage which, when we arrive, is already closed! what now? No answer to our long and numerous attempts to calls EuropAssistance (when finally at about 10 pm we succeed to contact them in our hotel in Lamia, we learn that in the afternoon the waiting time was at least 25 minutes; so, it's necessary to have an excellent battery for the of mobile, we think), and the Greek correspondent has a private number. Then the friendly tow truck driver calls a taxi which brings us to the town centre. Nevertheless we are little bit worried of leaving our packed car in front of a closed garage closed in the SME zone in the dusty suburb of an unknown town.

 

Lamia, we never would have thought to look for a hotel room here and to spend an evening in this overheated city, rather deserted and besides according to our travel guide, rather monotonous. Although the city centre with its boring buildings and its rectangular streetplan really has nothing interesting to offer, we found all the same in a small street - near the central square, the only a little lively and not unpleasant exception here - a pleasant fistaria where, furthermore, we had a not so bad supper!

But what about the car?

Next morning 8:30 am. We are back in the agent Ford agency, a very modern garage with a (too) big showroom. It seems now, in full holiday month, a little bit deserted but out of the summer period a lot of mechanics must work in the different workshops and service points. At the coachwork section the only two present technicians take care of the lock of the hood. As here also, all speak only Greek again we have to manage to explain the problem. Both men succeed rather quickly in opening the hood by passing a long rigid wire under the bottom of the bumper and by guiding it skillfully behind the ventilation railing towards the blocked lock. The faulty piece - a plastic stalk of which the joint is broken - will be replaced in a few minutes; thereafter, our car is driven towards the mechanical workshop, where only a mechanic is present. Again we explain as good as we can our cooling problem. A first investigation does not seem decisive. After consulting the foreman - , called for rescue, leaving his office equipped with numerous computers - decision is taken to pass in a more experimental phase. During approximately one hour our engine will tick over, but, finally, without that this leads to an evident conclusion. The temperature seems to remain normal. Then, for lack of anything better, they try to reassure us- there should be no real cooling problem - but we do not trust it and insist so that they pursue the investigations. A road test will be decisive. Eric has to take place next to the mechanic and at 190 km/h [ 118 mph ] the man launches our car on the modest ring road heading the mountains and Athens, until at the end of race - the turbo at full capacity passing in sudden deceleration -, the temperature gauge turns - finally - suddenly to the red!

 

Now, not one but two heads are concentrating on the problem. The thermostat is replaced - because this one could have failures, sentence which our Belgian garage owner, whom we had called in consultation, could join, this having already appeared on this model. New cooling liquid replaces that they had let pour freely on the parking during the intervention - the car having half pushed out for that purpose - and of we go for an other infernal race. This one ends, on great despair of both specialists, with the same observation: the gauge turns into the red! Again the car is driven inside and the mechanic and the foreman disappear behind the hood. Confined to the reception area we try to follow the next intervention for which both men receive successively the assistance of the receptionist, from the mechanics of the coachwork workshop and from both stock keepers - one of them in bright white trousers and shirt had already during the whole morning made big efforts to find another occupation than that fetch frappés - iced coffees. The unique in the big showroom present salesman does not come to join them because he's working hard to share all his attention between the card game on his high computer and the observation of the young woman high on her stiletto heels caressing by a slow circular movement with a soft fabric the glittering coachworks the exposed cars.

   

after the dismantling of the the air filter it seems that a mouse had stored its reserves there. The rests of hardened bread are well removed, and the electric wires are replaced.

 

After dismantling many parts and after the car was raised twice on the hydraulic bridge, the foreman suddenly appears, roaring of laughter and producing very strange growls. We first are thinking about a acute attack of nerves but by a mime which he wants so representative as possible, he explains that a mouse, yeah, this small mammal rodent - is the culprit of our troubles. This pontikos had got his residence in our engine and had not only transferred all its provisions - among which a lot of pieces of bread - in the air filter but the small animal had also made a feast of the electric wires insulation of the temperature gauge!

The repair of the damages and the tuning by computer of the engine take another half an hour but - alas! horror! - for any security, a last road test is considered as absolutely essential ...

 

At the half past one pm we could finally leave Lamia, after paying only 116 euros, but with the firm conviction that Greek road tests are absolutely to be avoided ... as a fatal plague!

 

back to page 8 - 4-, Greece 4.4. Spring, summer and autumn 2010

in English Back to the general overview, click here.

 

Top

Updated 11-feb-19
   
webmaster Q-Webbels

 

11-feb-19